TERMAL OTELİ NEDEN, NASIL YIKILDI-1

Yalova Termal Oteli, döneminde Türkiye’nin en lüks ve görkemli oteliydi. Türkiye’ye gelen kalburüstü devlet adamları ve her ülkeden konuklar, burada kalmaya özen gösteriyorlardı. Ayrıca, Cumhuriyet tarihine damgasını vuran herkes, bu Otel’e gelmişti.Dönemin en güzel yerli filmleri Termal’de, Termal Oteli’nde çekiliyordu.Ancak, aradan yıllar geçtikçe, giderek yorulan Otel, ömrünü tamamlamaya başladı.

Önce, Denizcilik Bankası tarafından işletilen tesislerin Turizm Bankası’na devri ile15 Haziran 1979’da kapatılan Termal Oteli, 1 Ocak 1980 tarihinden itibaren tekrar işletilmeye başladı.Bir süre sonra, Turizm Bankası Emanet Komisyonu Başkanlığı, Termal Oteli bakıma aldı. İnşaat çalışmalarına başlandı. Ancak, kısa bir süre sonra inşaat tekrar durduruldu. Esasen otel daha yapım aşamasındayken, zeminin çürük çıkmasından dolayı temeller daha derine indirilerek ikinci bir bodrum katı oluşturulmuştu. Sorun giderek büyüyordu.

Turizm Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü’nün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvurusu üzerine, banka ilgilileri ile Üniversiteden katılan iki öğretim üyesinden oluşan bir gurup, Termal Oteli ile ilgili olarak yazıda değinilen sorunları ayrıntılı olarak inceledi.Prof. Dr. Turhan Erdoğan ve Doç. Dr. Tuğrul Tankut imzasıyla hazırlanan Yalova Termal Oteli’ndeki Korozyon Etkilerine İlişkin İnceleme Raporu’nda sonuç şu şekilde belirtildi:

“ SONUÇ:

Yerinde yapılan inceleme sonunda, yapının yapı güvenliğine ilişkin oldukça önemli sorunları bulunduğu gözlenmiş, bu sorunların sağlıklı biçimde araştırılması gerektiği kanısına ulaşılmıştır. Böyle bir araştırmanın Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde bir uygulamalı araştırma projesi çerçevesi içinde yapılabileceği anlaşılmıştır. Araştırmanın kapsamı için iki değişik yaklaşım önerilerek seçim banka yetkililerinin onayına sunulmuştur.”

Termal Oteli’nde yapılan tadilat ve onarım sırasında asma katta yüksek irtifalı kirişlerde çatlaklar tespit edilmesi üzerine, İTÜ tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar ile bu çalışmalar doğrultusunda, Turizm Bankası A.Ş.Gn.Md.lüğü tarafından hazırlanan takviye projeleri 16.08.1982 günü tekrar incelendi.

Prof. Dr. İsmet Aka, İstanbul Kongre Sanayi İnşaatı ve İstanbul İnş.Baş. Kontrol Amiri Macit Bayer, İnş. Yük. Müh. Attila Sayış ve Mimar Hürkan Özlem’in imzaladıklarıTERMAL OTELİ DURUM TESPİT RAPORU’ nun NETİCE bölümü şöyledir:

“ NETİCE:

1.Termal Oteli’nin halen görülebilen kusurlu ve hatalı taşıyıcı elemanların yapımının mevcut flaksibil karakterini bozmadan onarım ve takviyesi (Yapım sırasında çıkabilecek benzeri durumlarda da takviye ve onarıma gidilmek şartıyla ) yapılmak suretiyle yapının bu güne kadar olduğu gibi düşük emniyet sınırları içinde kullanılabileceği kanaatindeyiz.

2.Başlangıçta yapının taşıyıcı kısımlarında o anda tespit edilebilen hatalı ve korozyona maruz kısımlarının az bir onarımla yeterli olabileceği varsayımı ile kullanım fonksiyonları ve otelin vasfını yükseltici mimari tadilatlar ele alınmıştır. Onarım ve tadilat çalışmaları sırasında ortaya çıkmış olan taşıyıcı yapının kusurlu ve hatalı kısımlarının onarım ve takviyesi suretiyle yapının günümüz deprem şartlarına tam uygun hale getirilemeyeceği ve de yakın gelecekte yapının yenileme ihtiyacı nazara alındığında, mevcut yapının bu günden yıkılarak yenisinin yapılması durumunun, yatırım ekonomisi yönünden incelenmesinde fayda olduğu görüşündeyiz.”

Aynı raporun altında, Turizm Bankası Gn.Md. Cafer Canlı ile Gn.Md.Yrd. Murat Özgeç’in 27.05.1983 tarihinde imzaladıkları şu iki madde yazılıdır:

“3. Rantabilite açısından yeni bir otel binasının daha uygun olduğu,

  4. Yapının muhafaza mecburiyeti olmadığına göre, 47 yıllık eski yapının emniyet açısından sahip olduğu riziko da dikkate alındığında günümüz şartlarına uygun yeni bir tesisin inşa edilmesinin mühendislik açısından çok yönlü olarak daha doğru olacağı,

Hususları dikkate alındığında mevcut termal Oteli’nin yıkılarak yerine yeni bir otel binası inşa etmenin daha yararlı olacağı Bankamız görüşü olarak sunulmaktadır.

Gereğini emirlerinize arz ederiz.”

(DEVAM EDECEK)

YORUM EKLE