Toryum Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı

Geçtiğimiz hafta Yalova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Toryum Ender Topraklar Platformu tarafından yapılan 1.Toryum Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Toryum Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı
Toryumun yolu Yalova’dan geçiyor

Rektör Eruslu, Dünyada ikinci büyük rezervlere sahip olduğumuz toryumdan kaynak alan nükleer enerji arzı düzeninin Ülke’miz için kazanılması yönünde bilinçlenmek ve çabalamak için 2012 yılı sonunda faaliyete geçmiş bağımsız sivil bir girişim olan Toryum Ender Topraklar Platformu’nun (TEPT) Türkiye’de sera etkisiz, sürdürülebilir, temiz ve barışçıl olduğundan yeşil diye anılmayı hak eden toryum yakıtlı reaktör teknolojisinin on yıl içinde kazanılması vizyonu ile çabalarını sürdürmekte olduğunu, bu kapsamda Türkiye için toryum enerjisinin ortaya konularak  2013-2014 Gelişme Programı çerçevesinin belirlenmesi için yapılan çalıştaydan önemli çıktılar elde edildiğini söyledi.

“Toryum için 10 yıllık yol haritasının ana hatları belirlendi”

Rektör Eruslu, “Tanıtım ve Düzenleme, Eğitim ve Araştırma, Hammadde ve Yakıt grupları olarak üç ana grup altında yürütülen ve tüm gün devam eden oturumlar sonucunda her bir grup ilgili konuları kendi üyeleri ile tartışmıştır. Böylece nadir topraklar ve toryum elementinin istihracı başta olmak üzere toryum enerjisine yönelik tanıtım işleri, hukuki ve idari düzenlemeler, eğitim ve araştırma konularında yapılması gerekenler hakkında görüş ve öneriler oluşturulmuştur. Ayrıca toryum enerjisi eldesinin 10 yıllık yol haritasındaki mihenk taşları belirlenmiştir” dedi. Çalıştayda ‘Toryum Enerjisi Tanıtım ve Destekleme Girişimi’ başlığına uygun tüzel kişiliği olan bir kurumun oluşturulması fikrine de sıcak bakıldı.

“Toryum reaktörlerinin oluşturulmasına destek verilecek”

Varılan görüş ve öneriler ana hatları ile şu şekilde oldu :

1. Türkiye’de 2014 yılı içinde toryum enerjisi konusunda uluslararası bir konferans yapılması.

2. Forum, blog, web sitesi ve diğer kanallarla internet, görsel ve yazılı medyada yer alınması, bu amaçla belge ve medya arşivinin düzenlenmesi, ilgili araştırıcıların bilimsel makalelerinin web sitesi ve çeşitli bilimsel dergilerde yer almasının sağlanması.

3. Nükleer enerji ile ilgili hukuki düzenleme çalışmalarının izlenmesi, “Nükleer Enerji Piyasası” yasası çalışmalarına katkı yapılması.

4. Nükleer enerji çalışmaları ile ilgili “insan kaynakları” potansiyelinin belirlenmesi ve bir bilim heyeti oluşturarak konu ile ilgili yetişmiş uzmanların üniversiteler genelinde seminerler vererek akademik ortamda ve toplumda toryum enerjisi ile ilgili bilincin geliştirilmesine yardımcı olunması.

5. Toryum enerjisi üzerine araştırma ve eğitim çalışmalarına birincil önem verilerek bu konuda deneme ve araştırma tipi reaktör sistemlerinin oluşturulmasına destek verilmesi.

6. Türkiye’de halen mevcut ve kurulacak reaktörlerde toryumun yakıt olarak kullanımının ve bu yolla toryumdan enerji eldesinin araştırılması.

7. Eti Maden İşletmeleri himayesinde “Nadir Toprak Elementler Arşiv ve Kitaplığı”  oluşturulması.

Çalışmaların bilinçli, sistemli, planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere "Toryum Enerjisi Tanıtım ve Destekleme Girişimi" başlığına uygun tüzel kişiliği haiz bir kurumsallaşmanın ihdas edilmesinin fevkalâde yararlı etkinlik olacağı kanısına varılmıştır.

YORUM EKLE

banner137

banner138