Akran Zorbalığı Önleme Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

Akran Zorbalığı Önleme Farkındalık Eğitimleri Devam Ediyor

Yalova Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yerel rehberlik hedefi doğrultusunda Akran Zorbalığını Önleme ile ilgili olarak rehber öğretmen/ psikolojik danışmanı olmayan okullarımızda öğrenci, veli ve öğretmen bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Okullar, öğrencilere akademik bilginin ve mesleki becerinin yanı sıra sosyal sorumlulukların, oto kontrolün ve diğer bireylere saygının kazandırıldığı kurumlardır. Her çocuk ve genç güvenli okul ortamında eğitim alma hakkına sahiptir (Leach 2005, 385). Okulda zorbalık ve şiddetten söz edilmesi bu ilkelere ters düşmektedir. Zorbalık bilinçli bir şekilde başkalarına sözel saldırı, fiziksel taciz veya daha ince bir baskı metodu olan manipülasyon yoluyla zarar verme davranışıdır. Zorbalık, çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik iyilik hallerinin yanı sıra akademik başarılarını da ciddi şekilde etkileyebilir. Zorbalık artık sadece bir disiplin sorunu değil, bir sağlık sorunu olarak da görülüyor. Artan kanıtlar, hem geleneksel zorbalığın (örn. vurmak, alay etmek) hem de siber zorbalığın gençler (hem zorbalığa uğrayanlar hem de zorbalığa uğrayanlar) üzerinde özsaygı, akademik sonuçlar ve akıl sağlığına zarar da dahil olmak üzere kalıcı etkileri olduğunu göstermektedir.

YORUM EKLE