İşkur, Ödemelere Başladı

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, yoğun bir mesai sonunda Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurularına, süratle ödeme işlemlerinin yapıldığını belirtti.

İşkur, Ödemelere Başladı

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erhan Dede, yoğun bir mesai sonunda Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) başvurularına,süratle ödeme işlemlerininyapıldığını, ardından talepleri alınan ancakKÇÖ için şartları tutmayan, İşsizlik ödeneği alamadan ücretsiz izne ayrılanlar için Nakdi Ücret desteği ödemelerine başladıklarını söyledi. İl Müdürü Dede; “İş ve işlemlerimiz interaktif ortamda başvuruya uygun hale getirilmiştir. Bu anlamda nakdi ücret desteği kişinin e-devlet, https://esube.iskur.gov.tr/ ve portallarını kullanarak yine işvereninhttps://uyg.sgk.gov.tr/Isveren, Sistemi portalından bizzat işverenin veri girişi ile gerçekleştirilmektedir. Ücret desteği İşlemleri yapılırken Resmi ve Kurumlarımız dışında, bu kapsamda gelebilecek SMS’lere itibar edilmemesi ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerekiyor dedi.

Nakit Desteği Kimlere Verilecek

15 Mart 2020 tarihi sonrası (4447 Sayılı Kanunun 51 İnci Maddesi Kapsamında) iş sözleşmesi feshedilen ve gerekli prim şartını sağlayamadığı için işsizlik ödeneği hak edemeyenlere,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılanlara,

Kısa çalışma ödeneği prim şartını sağlayamadığı için ödenekten yararlanamayan işçilere

Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Nakit Desteği Esasları

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilmektedir.

15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştiriliyor.

17/4/2020tarihi itibariyle iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler bakımından,

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır.

İşverenler, Nakdi Ücret Desteğinin uygulama süresi kapsamında, ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildirecek.

Hak Kazanma Şartları

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından İş Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

b) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

Ödeme Süresi ve Ödeme Tutarı

Ödemeler her ayın 8’inden sonra yapılacak,  Ödeme miktarı damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi değil günlük 38,94 TL,  Ödeme süresi 17/04/2020-17/07/2020 arası 90 gün, süre bittiğinde Cumhurbaşkanı kararı ile 90 gün daha uzatılabiliyor.  Ödeme sürecinde genel sağlık sigortaları ödenecek

YORUM EKLE

banner137

banner138