Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi 31 Mayıs'ta

Yalova Kent Konseyi’nde başkanlık seçimi, 31 Mayıs Perşembe günü yapılacak olağanüstü kongre ile yenilenecek.

Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi 31 Mayıs'ta
Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel, mahkeme kararı sonrasında başkanlık seçiminin yeniden yapılacağını, bu süre içerisinde ise Konsey’e Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi olarak yönetmelik gereği Prof. Dr. Recep Hayri Eren’in vekalet edeceğini açıkladı.

KONSEYİN GEÇİCİ BAŞKANI PROF. DR. EREN

Soygüzel, Davacı Sayın Hüseyin Aydın tarafından 2012/147 Esas numarası ile 2. Bursa İdare Mahkemesi’nde açılan “07.10.2011 tarihli Yalova Kent Konseyi Başkanlığı seçiminin Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde belirtilen usullere aykırı davranıldığı iddasıyla iptali ve yürütmenin durdurulması” istemli dava ile ilgili olarak Bölge İdare Mahkemesi tarafından 18.04.2012 tarihinden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan mahkeme kararı 03/05/2012 tarihinde Yalova Belediyesi tarafından Kent Konseyi Başkanlığı’na tebliğ edilmiştir. Bursa 2. İdare Mahkemesi, Davacı Aydın’ın Yönetmeliğin 10. Maddesindeki aykırı davranıldığı yönündeki iddiasını yerinde bulmamış; ancak dosyanın bütünü üzerinde yapılan inceleme sonucu Başkanlık seçimine ilişkin olarak, yönetmeliğin 11/A maddesi uyarınca “üçüncü tur oylama” yapılması gerektiğinden bahisle yürütmeyi durdurmuş ve Genel Kurul’un “Başkanlık Seçimi” ile ilgili işlemini iptal etmiştir.

Genel Kurul tarafından seçilen yeni Yürütme Kurulu ile Çalışma Grupları ise görevlerine devam etmektedir. Bu süreçte Kent Konseyi Yönetmeliği uyarınca kent konseyi başkanlığı görevine Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Hayri Eren vekâlet edecektir. Yürütme Kurulumuz, 11 Mayıs 2011 tarihinde toplanarak; Kent Konseyi Genel Kurulu’nun sadece “Başkanlık Seçimi”nin yinelenmesi gündemiyle 31 Mayıs 2012 tarihinde olağanüstü toplanmasına karar vermiştir.

Yalova Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” dedi.

 

 

 

YORUM EKLE