Özel, “Kan ver, can ver projesi topluma değer katacak”

YTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Celal Özel, “Kan Ver, Can Ver” adlı kan bağışı projesinin gelecek sosyal sorumluluk projelerinin içinde yaşadığımız topluma ve üyelerimize değer katacağına inandığını söyledi.

Özel, “Kan ver, can ver projesi topluma değer katacak”
Özel, “Ticaret ve Sanayi gerek sunduğu hizmetlerle, gerekse istihdam ve gelire etkileriyle toplumsal yaşantımızın en önemli unsurlarıdır. Bu unsurların temsilciliğini onurla taşıdığımız, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yalova’nın toplumsal yaşamındaki sorumluluğumuzun da farkındayız.

Bu sorumluluğumuz gereği hem YTSO, hem de temsil ettiğimiz kuruluşlar olarak halkımızın bugünü ve geleceğini düşünen bir marka değeri kazanmayı en önemli hedefimiz olarak belirledik. Bu kapsamda “Kan Ver, Can Ver" KSS projemizi YTSO'nun kurumsal vatandaşlık prensiplerinden "Topluma Yatırım" başlığı altında hayata geçiriyoruz. Projemizin ilk aşamasında Yalova Üniversitesi ortaklığında üniversite öğrencilerimize kan bağışının ve bankacılığının önemi ve değeri konusunda farkındalık ve bilinç uyandırmayı hedefledik. İkinci aşamasında ise Oda üyesi firmalarımıza yönelik kan bağışı organizasyonları gerçekleştireceğiz” dedi.

“Türkiye, gelişmiş ülkelere göre kan bağışında geri”

Özel, “Dünya ve Türkiye’de kan bankacılığının mevcut durumuna baktığımızda şunları görmekteyiz; Amerika’da yıllık 10 milyon kan bağışının yarısından fazlasını Amerikan Kızılhaçı karşılamaktadır. Ancak donasyon kan bankacılığı hizmetlerinin %90 kadarı Amerikan Kızılhaçı üzerinden yürütülmektedir. Almanya’da hizmete sunulan toplam 4,2 milyon ünite kanın % 85’ini (3,6 milyon kan bağışı, 200.000 kan gönüllüsü) Alman Kızılhaçı toplamaktadır. Japonya’da donasyon kan bankacılığı hizmetlerinin tamamı 7 bölgesel kan merkezi ile Japon Kızılhaçı tarafından karşılanmaktadır. Ülkede her yıl yaklaşık 4 milyon ünite kan bağışı toplanmaktadır.

Kanada, Avusturya, Finlandiya gibi ülkelerde donasyon kan bankacılığı faaliyetleri bu ülkelerin Kızılhaçları tarafından verilen örneklere paralel bir organizasyon ile sürdürülmektedir. Dünyada yılda 81 milyon ünite kan bağışı yapılırken bu kanların %82’si gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışçılarından sağlanarak tüm tarama testlerine tabi tutulmuştur. Buna karşın dünya nüfusunun geri kalan % 45’inin yaşadığı toplumlarda kan değişik yollarla toplanmakta ve ne yazık ki ancak %50’si tarama testlerinden geçirilmektedir.  Ülkemiz; kan bağışı konusunda gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça geri sıralarda yer almaktadır.  Gelişmiş ülkelerde gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranı % 5’e ulaşabilirken ülkemizde bu oran halen  % 1 civarındadır. 

En önemli problem gönüllü kan bağışçısı sayısındaki yetersizliktir. Ülkemizdeki hastane yatak kapasitesinin yetersiz olduğu ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ülke çapındaki sağlık organizasyonuna bağlı olarak devreye girecek yeni hastaneler ve hastalar için etkin kan ve kan ürünü kullanımı göz önüne alındığında kan ihtiyacının hesaplamalara göre yıllık ortalama 1,8 milyon ünite civarında olduğu tahmin edilmektedir. “Kan Ver, Can Ver” projemiz ve gelecek sosyal sorumluluk projelerimizin içinde yaşadığımız topluma ve üyelerimize değer katacağına olan inancım tamdır.  Toplumumuzdan aldığımız gücü, Yalova’nın gelişimi ve gelecek nesiller için sarf edeceğimizi Odamız ve şahsın adıma ifade ediyor, projemize katkılarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

YORUM EKLE