banner123

Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi Projesi

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tansel Çetin'in yaptığı Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi

Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi Projesi

Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından  Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri  kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Tansel Çetin'in yaptığı "Akademik Personele Spss ve Lisrel Paket Program Eğitimi"  adlı projenin "Bilimsel Araştırma Süreci ve Bu Süreçte Kullanılması Gereken Tekniklerin SPSS Paket Program İle Uygulanması" konulu eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. 

İİBF öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimde başta hipotez testleri, ölçek geliştirme, içsel tutarlılık, faktör, korelasyon, regresyon analizleri, ılımlaştırıcı ve ara değişken analizleri, kukla değişken kullanımı, kümeleme analizi, ki-kare analizi gibi pek çok temel analiz tekniği uygulamalı olarak anlatıldı.

 

YORUM EKLE