SMMMO MÜKELLEFLERİ UYARDI

Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanundan yararlanmak için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 olduğu uyarısında bulundu.

 SMMMO MÜKELLEFLERİ UYARDI

Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanundan yararlanmak için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2017 olduğu uyarısında bulundu.
7020 sayılı kanunla bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanınmıştı. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin ise en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yalova SMMMO ise mükelleflerini uyardı. Bu tarihin kaçırılmaması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı, "27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi yönünde düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsama giren vergiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Borçları, Kamu Alacakları ile Mesleki Teşekküllere olan borçlar için yeniden yapılandırma imkânı getirilmiştir. 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde, bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından, 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından dolayı Maliye Bakanlığı ile diğer kurumlara bağlı olan borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine takip edilen ve bu kanunun yayım tarihi veya bu kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş borçlar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'ncü maddesinin a, b, ve c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017 dönemlerine ait ertelenen SGK primleri hariç) 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 2017 Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve ceza alacakları, 2017 Mart sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacalarından oluşan borçlar, Belediye Kanunu kapsamındaki Belediyelerin su abonelerinden olan vadesi 31.03.2017 tarihinden önce olduğu halde bu kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklarından, Kesinleşmiş olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar hakkında uygulanır.


TOBB, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler / Yeminli Mali Müşavirlerin; Avukatların Baroya ile Esnaf ve Sanatkârlar Oda üyelerinin 31.03.2017 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan aidat borçları kanun çerçevesinde yapılandırılacaktır.Üyelerin, meslek kuruluşlarına bu alacakları için dava açmamış veya dava açılmış olması halinde, yapılandırmadan yararlanmak için davalarından vazgeçmeleri gerekmektedir.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138