İl Genel Meclisi 2 Mayıs’ta başlıyor

İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantıları, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’ta İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılacak ilk oturum ile başlayacak.

İl  Genel Meclisi 2 Mayıs’ta başlıyor
Meclis gündeminde Yalova Çevre Düzeni Planı’nda var olan aksaklıkların giderilmesi amacıyla kısmi veya tamamında revizyon yapılması teklifiyle ilgili komisyon raporları da okunarak değerlendirilecek. Bilişim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçimi, İl Özel İdaresi bütçesine 33 bin TL’lik ek ödenek tahsisi, Koruköy Barınağı’nda derinleştirme işlemlerine ilişkin yakıt maliyetlerinin karşılanması, Gökçe Barajı’nın özel hükümlerinin Yalova Çevre Düzeni Planı’na işlenmesi teklifi, GİOSB, Köydes projesi kapsamındaki içme ve memba suyu bedellerinin belirlenmesi konuları, meclis gündeminde öne çıkıyor.

 

Meclis gündemi şu şekilde;

 

1.      Açılış ve yoklama.

2.   Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. madde hükümleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanması,

3.    4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince Müteşebbis Heyetteki katılım payı dikkate alınarak Yalova Bilişim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen 24.06/2012 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle görev yapacak 4 asıl, 4 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi,

4.   İl Özel İdaresinin 2012 yılı bütçesinde ayrılan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, 5 İlçe Kaymakamlığının çeşitli cari giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2012 yılı bütçesinde toplam 33.000,00 TL ilave ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

5.    Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koruköy Beldesi sınırlarında bulunan balıkçı barınağı ve çekek yerinin tamir edilmesi için Liman Daire Başkanlığı bünyesindeki kazar gemilerinin yakıtının İl Özel İdaresi tarafından karşılanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Orman Enerji ve Sağlık Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6.     Süper amatör ligde mücadele eden ve maddi imkansızlıkları nedeniyle malzeme temininde güçlük çeken, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü, Aşağı Gacık Mahallesi, Amatör Spor Kulübüne İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile ayni yardım yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

7.      İl Genel Meclis üyelerinden Bahar Doğan tarafından 02/02/2011 tarihli olağan meclis toplantısında verilen sözlü önergesinde belirtilen, İlimizde kurulması planlanan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin çalışmaları ile ilgili gerekli tedbirin alınması ve Gemi İhtisas OSB ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığından geçmişten bugüne kadar alınan kararlar ve yapılan işlemleri içeren bilginin istenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

8.     Çevre ve Orman Bakanlığının 25.03.2010 tarih ve 4995 sayılı Olur’ları ile uygun bulunan Gökçe Barajında özel hükümlerin belirlenmesi çalışması sonucunda oluşturulan koruma alanları, vaziyet planı ve plan hükümlerinin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

9.  Var olan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kısmi veya tamamında revizyon yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

10.  KÖYDES Projesi Ödeneğinin İller Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararın 38. maddesinin (c) bendinde belirtilen: Sayaç Kullanımı: “Şebekeli içme suyu projelerinde; meskenlerde sayaç kullanımı esas olup, içme suyu tesisleri sulama amaçlı kullanılamaz. Bu konudaki denetim ve yaptırım ilgili mahalli idare birliği ve/veya köy muhtarlıkları sorumluluğundadır. İçme suyu tesislerinin işletme maliyetlerini karşılamak üzere, il genel meclisleri tarafından ücret tarifesi belirlenebilir.” Memba Tahsisi: “İçme suyu projelerine başlamadan önce memba tahsis kararlarının alınarak membaya ait hukuki işlemlerin bitirilmesi zorunludur.” Hükmüne istinaden söz konusu içme suları için ücret tarifesinin belirlenmesi ve memba tahsis kararlarının alınması konusunun görüşülmesi, 

11.  Önergeler, dilek ve temenniler,

12.  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi,

13.  Kapanış,

                                        

YORUM EKLE

banner137

banner138