ŞOFÖR DEDESİ 15

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ  2

Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenleri ile bu araçları sürenlerin sorumlulukları

 a. Araç işletenlerinin;

 (1) Otobüs, kamyon ve çekici araçlarında takoğraf cihazı bulundurmaları ve bunların işler durumda olmalarını sağlamaları,

 (2) Araçlarına ait takoğraf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarda, 5 yıl süreyle de işyerlerinde, işyeri yoksa araçlarında muhafaza etmeleri veya ettirmeleri,

 (3) Trafiğe çıkardıkları taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yeri kaydettikleri bir defter veya liste düzenleyerek kayıtlarını tutmaları,

 (4) Yük ve yolcu nakliyatı yapan kuruluş yetkililerinin şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemeleri ve kuralları ihlal etmeyi itiyat haline getiren şoförleri eğitmeleri ve bu konuda önleyici tedbirler almaları,

 (5) Şehirlerarası yük ve yolcu nakliyatı yapan araçlarda, bu Yönetmeliğin öngörmüş olduğu çalışma ve dinlenme sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, şoförlerin gideceği yer ve güzergâhları dikkate almaları ve buna göre uğrayacağı, il, ilçe veya durak yerlerinde yedek şoförleri hazır bulundurmaları, zorunludur.

 b. Taşıt şoförlerinin;

  (1) Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak araç sürmeleri,

  (2) Zorunlu olduğu halde takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtları trafiğe çıkarmamaları,

  (3) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri, zorunludur.

Bu şoförlerle ilgili yapılan kontroller, yıllık çalışma günlerinin en az % 1’ini kapsamalıdır. Bu kontrollerin en az % 15’i yol kenarında, % 25’i ise ilgili ve yetkililerce işverenin müştemilatında yapılır.

Kontrollerde; günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar, takoğraf cihazının doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

Şoförlerin araç kullanma, mola ve dinlenme saatleri ile denetim prosedürlerine ilişkin formlar İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığınca belirlenir

a.Takoğraf cihazları

 (1)Takoğraf cihazları; nitelikleri, fonksiyonları ve teknik özellikleri İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak teknik şartnameye uygun, mekanik, elektronik veya elektro mekanik olarak imal veya ithal edilir.

 (2)  Takoğraf cihazlarının, şehirlerarası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde kullanılır durumda bulundurulması ve kullanılması zorunludur.

(3) Takoğraf cihazı takılan her taşıtın işleten ve sürücüsü, takıldığı tarihten itibaren bu cihazları kullanılır durumda bulundurmak zorundadır.

(4)  Şehir içi ve belediye mücavir alanı içerisinde yolcu ve yük nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekici türündeki taşıtlarda takoğraf cihazı bulundurma mecburiyeti aranmaz.

Sağlıcakla ve hoşça kalın her ne kadar kalınabiliyorsa !...

SORU   YORUM   Vatandaş soruyor ?

Gece gündüz demeden hemen hemen her gün toplumun huzurunu kaçıran patlak egzozlu veya susturucuları çıkarılmış motosiklet ve otomobil ( 4 EGZOZLU )  sürücülerinin  ( adeta nöbetçi gibi  23.00- 24.00-01.00- 02.00- 03.00 dolaylarında) bilhassa ŞEHİT ÖMER FAYDALI Caddesindeki kamusal trafik teröründen ne zaman kurtulacağız?

Gezi ve dinlenme alanı olan GAZİPAŞA Caddesinde motosiklet kullanılma yasağına rağmen egzoz patlatıp yüksek gaz vererek dolaşılması esef verici bir olaydır!....

YALOVA HALKI BU ZULÜMÜ HAK EDİYOR MU ?

LÜTFEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BİLDİREREK KATKIDA BULUNUNUZ !....

SORU CEVAP

Her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az 2 sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi  kullanır ?

A .  8           B. 9        C. 10      D. 12                                                                     DOĞRU CEVAP     A

YORUM EKLE

banner137

banner138