Yalova’nın istihdamında imalat başı çekiyor

Yalova’da özel sektörde çalışan nüfus Türkiye genelinde olduğu en fazla imalat sektöründe istihdam ediliyor.

Yalova’nın istihdamında imalat başı çekiyor
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 81 ille birlikte Yalova’da da yapılan ‘2012 yılı İşgücü Piyasası Araştırması’ ilin istihdamına yönelik çarpıcı verileri ortaya koydu.

Araştırmaya göre Yalova’da istihdam edilen çalışanların en fazla bulunduğu sektör Türkiye’de olduğu gibi imalat sektörü olduğu görülüyor.Yalova’da istihdamın sektörel bazda dağılımları ise imalat sektörünün ardından ülke geneline göre farklılaşma göstermeye başlıyor.Türkiye’de ikinci sırada yer alan idari ve destek hizmetler sektörü Yalova’nın istihdamında altıncı sırada geliyor.Yalova istihdamında birinci sırada gelen imalat sektörünü %15,8 ile toptan ve perakende ticaret ve %7,7 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti sektörleri takip ediyor.

Yalova’da en çok imalat sektöründe açık var…

İşgücü Piyasası Araştırması’nın Yalova’da gerçekleştirilen araştırmasında; on ve üzeri kişi istihdam eden işyerlerinde en çok talep edilen mesleklerin de yine imalat sektörüyle ilgili olduğu göze çarpıyor. Yalova’da sayısal olarak en fazla açık iş, sırasıyla imalat, inşaat, toptan ve perakende ve ticaret sektörlerinde yer alıyor. Yalova’da işyeri büyüklüklerine göre bakıldığında ise en fazla açık iş talebi 10 ile 49 arası çalışana sahip işyerlerinde bulunuyor.

Yalova’da kadınlar en çok büro işinde çalışıyor…

Yalova’nın istihdamında cinsiyete göre sektörel dağılıma bakıldığında ise kadınların yüzde 17 ile en çok büro ve hizmet işlerinde çalıştığı belirtildi.Kadınların Yalova’da en çok istihdam edildiği diğer sektörler ise %17,5 ile nitelik gerektirmeyen meslekler ikinci sırada, %17,1’i tesis ve makine operatörleri ve montajcılar meslek grubu ise üçüncü sırada geliyor.

Yalova’da erkek çalışanlar ise en çok yüzde 20 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, ikinci sırada yüzde 19 ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, üçüncü sırada ise yüzde 14 ile nitelik gerektirmeyen meslekler olarak sıralanıyor.
YORUM EKLE