“Kat Mülkiyeti İçin Tüm Malikler Anlaşmalı”

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya İmar Barışı’ndan faydalanan binaların sahiplerinin kat mülkiyetine geçiş yapılıp yapılamayacağı yönündeki sorularına yanıt verdi.

“Kat Mülkiyeti İçin Tüm Malikler Anlaşmalı”

İmar Barışı için başvuru yapan ve bu kanundan faydalanan vatandaşların kat mülkiyeti konusunda yaşadığı belirsizliğe Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya son noktayı koydu. Ulukaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir” dedi.

Taha Arslan

YORUM EKLE