Gültekin, “Cinayet olacaktır”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yalova Temsilcilik Başkanı İsmail Hakkı Gültekin, Çevre ve Orman Bakanlığınca 23.03.2010 tarihinde hazırlanan Gökçe Barajı Özel Hükümlerin sonucunda oluşan koruma alanları, vaziyet planı ve plan hükümlerinin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi teklifinin Yalova İl Genel Meclisinde kabul edilmesi halinde bunun Yalova için bir “cinayet” olacağını söyledi.

Gültekin, “Cinayet olacaktır”

Gültekin, Yalova İl Genel Meclisindeki Meclis üyelerinin Devlet Su İşlerinin Kurumsal görüşlerine uygun karar almaları yönünde değerlendirme yapacaklarını umduğunu dile getirdi.

Gökçe Barajı konusunda açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yalova Temsilcilik Başkanı İsmail Hakkı Gültekin,”Çevre ve Orman Bakanlığınca 23.03.2010 tarihinde hazırlanan Gökçe Barajı Özel Hükümlerin sonucunda oluşan koruma alanları, vaziyet planı ve plan hükümlerinin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına işlenmesi teklifinin Yalova İl Genel Meclisinde kabul edilmesi halinde bunun Yalova için bir cinayet olacağını ifade etmekteyiz. Bu konudaki Devlet Su İşlerinin Kurumsal görüşlerinde “Gökçe Barajı Özel hüküm belirleme çalışmasını içme ve kullanma suyu temin eden ve edecek olan su kaynaklarının korunmasında, yürürlükte bulunan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ndeki koruma ilkelerinden daha ileri seviyede koruma sağlaması içermediği gibi; mevcut koruma ilkelerini zafiyete sebep olacak düzenlemeler içerdiği” tespitleri bulunmaktadır. Mimarlar Odası Yalova Temsilciliği bilimsel verilere dayanarak bu işe karşı çıkmaktadır. Bu zamanın yöneticileri gelecek kuşağa hesap vermek zorundadır. Yalova’daki duyarlı insanların bu konuya hassasiyetle yaklaştığını ve yakından takip ettiğini belirterek; Yalova İl Genel Meclisindeki Meclis üyelerinin Devlet Su İşlerinin Kurumsal görüşlerine uygun karar almaları yönünde değerlendirme yapacaklarını umuyoruz” dedi.

 

YORUM EKLE