Yeşil Kutu projesi eğitimleri başladı

MARKA, Orman Bakanlığı, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı ve REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi’nin desteklediği “Yeşil Kutu Eğitici Eğitimi Programı” Yalova’da Uygulama Oteli’nde 20 öğretmen ve 10 personelin katılımıyla başladı.

Yeşil Kutu projesi eğitimleri başladı

REC Türkiye Yeşil Kutu Projesi Koordinatörü Pınar Akpınar, 3 gün sürecek olan eğitici eğitimlerinde katılımcılara doğa, ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve ekoloji alanındaki bilgilerin aktarılacağını, hedefin katılanlarca doğa dili ve eğitiminin öğrenilerek öğrencilere aktarılabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Yalova Vali Yardımcısı Haldun Aksalman da yaptığı açılış konuşmasında, kalplerin nasırlaşmadığı, fikirlerin kalıplaştığına inanan insanların bu eğitimde hiç yer almaması gerektiğini belirterek, “Ama aksini düşünen ve buna inanan insanlar devam etsin, çünkü herşey fikirle başlar” diye konuştu.

 

“Hedef, öğretmenlere doğaya ait bilgi donanımı kazandırmak”

 

Orman ve Su İşleri Yalova Şube Müdürü Gürcan Olcay, projeyle ilgili bilgi vererek, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü Yalova Şubesi tarafından MARKA teknik destek programı çerçevesinde hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün ortağı olduğu Doğa ve Çevre Eğitimi projesi başarılı sayılarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında 25-28 Haziran 2012 tarihleri arasında 4 gün boyunca 20 öğretmen ve 10 teknik personele eğitim verilecektir. Projenin kapsamı öğretmenlere doğaya ait bilgi donanımı kazandırarak öğrencileri ve çevrelerini etkileme gücü, çevreyi tanıtım ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde öğrencilerini motive etme yetisi kazandırmaktır” diye bilgi verdi.

 

“Yalova’ya uygun bir model eğitim programı”

 

Olcay, katılımcılara doğa, ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve ekoloji alanındaki bilgilerimizi aktararak doğa dili ve eğitimini öğretmek yani doğayı tanıyıp anlayabilme ve gördüklerini öğrencilere aktarabilme nosyonu kazandırılmasının, doğa ve çevre eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim öğretim formatı veya doğa eğitimi vizyonu gelişmesine katkıda bulunulmasının hedeflendiğini belirterek, “Doğal güzelliklerden aynı anda hem koruma hem faydalanma nasıl sağlanır sorusu önemli bir konudur. Bu proje ile sürdürülebilir çevre anlayışının toplum nezdinde yayılmasına ortam hazırlayacaktır. Böylelikle, giderek artan çevre sorunlarının bir nebze de olsa önüne geçilecektir. Bu strateji ile doğa bilinci oluşturmak, doğayı korumak ve iyileştirmek için öncelikle çocukların gerekli bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlayacak olanakları ortaya koymak ve çocuklardan başlayarak ailelerde ve bütün toplumda doğaya saygı ve sevgi kazandırmak için bir dizi adımlar atılmış ve programlar geliştirilmiştir. Sonuç olarak Yalova’ya uygun model eğitim programı oluşturularak okullara ve kamu kurumlarına dağıtılarak toplumsal bilinç oluşturulacaktır” dedi.

 

REC Türkiye’nin çok amaçlı çevre eğitimi

 

Yeşil kutu eğitim setiyle ilgili bilgi veren REC Türkiye Proje Koordinatörlerinden Pınar Akpınar ise, çevre eğitimi için çok kapsamlı bir eğitim seti olan Yeşil Kutu’nun, ilköğretim okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik çok amaçlı bir çevre eğitimi seti olmakla beraber, eğitimin diğer kademelerinde de rahatlıkla kullanılabilecek bir ders destek materyali olduğunu belirtti. Akpınar, “Bu eğitim seti çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili belirli konulara odaklanmıştır. Yeşil Kutu, ders planları ve bilgi içeren çalışma notlarının yer aldığı bir öğretmen el kitabı, animasyon ve kısa filmlerin yer aldığı bir Dvd, çevre konularında kapsamlı bilgilerin yer aldığı etkileşimli bir CD ve ikilem oyunlarından oluşmaktadır. Yeşil Kutu, çevreyle ilgili belirli alanlarda bilgi birikiminin ötesinde, öğrencilerde yeni değerler oluşturma ve okulda, evde, toplumda yeni bir davranış modeli oluşturmanın üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler her şeyden önce çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme, tartışma, rol oynama ve karar alma konularında öğretmenlerle ortaktır. Yeşil Kutu eğitim seti kullanılırken ders planları, Dvd içinde yer alan filmlerle ve Cd’lerdeki ek bilgilerle de takip edilebilir. Yeşil Kutu’da öğretmen el kitabı merkezdedir. Yeşil Kutu 5 ayrı bölüm altında 22 konu başlığı içermektedir. Çevrenin öğeleri başlığı altında hava, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik yer alırken, tehditler ve baskılar kısmında kentleşme, görünmeyen tehditler, atıklar, kimyasal maddeler, İnsan Etkinlikleri ve etkileri kısmında ise enerji, ulaşım, sanayi, ormancılık, tarım ve turizm, Değerler kısmında da tüketim, sağlık ve çevre, vatandaşlık hakları, gelecekteki dünyamız konu başlıkları ele alınmaktadır” diye konuştu.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138