BİRİNCİ BİRLEŞİM
İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan araç ve iş makinelerinin; İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan köylerin köy sakinlerinin veya tüzel kişilerin isteğe bağlı taleplerinin karşılanmasında kullanılmak üzere kiraya verilmesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (o) bendi uyarınca bu kişilerden tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlağının 20.05.2024 tarih ve 5053367 sayılı olurları ile kuruluşu gerçekleştirilen ve Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesine karar verilen Yalova Bonsai Müzesine yapılan ziyaretler ve diğer etkinlikler için  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (o) bendi uyarınca,  girişlerde uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi,
Merkez İlçe Köyerine Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan projede belirtilen ön ödemeli su sayacı satın alınması ve montaj işlerinin birlik eliyle yürütülmesi, bu işlerde kullanılmak üzere gerekli ödeneğin ayrılması, ayrıca İl Genel Meclisinin 07.03.2024 tarihli ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen ₺5.000.000,00 ödenek limitinin yetersiz kalması nedeniyle birliklere aktarılacak ödenek limitinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi,
İKİNCİ BİRLEŞİM
Yalova İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle köylerimizde uygulanan projeler ve sağlanan tarımsal destekler ile igili olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İl Genel Meclise bilgi sunulması, 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM
Altınova İlçesi, Havuzdere Köyü Muhtarlığına ait olan 2007 model 27+1 kişilik otobüsün, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31 inci maddesi ile Taşınıt Mal Yönetmeliği Uygulama Tebbliğinin (Sıra 1) 4 üncü maddesi gereğince, kamuya yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine bedelsiz olarak devredilmesi konusunun görüşülmesi,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin (a) fıkrası ile 10 uncu maddesinin (i) fıkrası uyarınca, İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen Merkez İlçe, Süleymanbey Mahallesi, 1378 ada, 6 parselde bulunan taşınmazın "Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi" tarafından gelir getirici gayrimenkul yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından Yurtiçi  Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında desteklenen, çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğinde 27-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek olan “Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Mirası: Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiyesine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu”na yönelik işlemleri yürtümek üzere İdareye yetki verilmesi ve sempozyum giderlerinin karşılanması için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM
Yalova Ticaret ve Sanayii Odası’nın talebine binaen İl Özel İdaresi tarafından kurulum işlemleri devam eden “Beton Santrali” nin İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayii Odası ile birlikte işletilmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 52 maddesi gereğince ortak bir şirket kurulması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
Kocadere Köyü, Sahil Düzenleme Projesinin Yap-İşlet-Devret modeliyle kiraya verilmesi süresinin, yatırım yapılacak projenin mahiyeti ve muhteviyatı göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi konusunun İl Genel Meclisinde değerlendirilerek karara bağlanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 
Kültür ve Turizm Bakanlağının 20.05.2024 tarih ve 5053367 sayılı olurları ile kuruluşu gerçekleştirilen, Yalova Bonsai Müzesi için hazırlanan Yalova İl Özel İdaresi Yalova Bonsai Müzesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin (b) bendi ile 10 uncu maddesinin (k) bendi uyarınca incelenerek onaylanması konusunun görüşülmesi,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi suretiyle önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
Dilek ve temenniler,
Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

Gökçe Barajı, Yalova'ya Su Konusunda Rahat Nefes Aldırıyor Gökçe Barajı, Yalova'ya Su Konusunda Rahat Nefes Aldırıyor

Kaynak: Haber Merkezi