Sevgili okurlarım İslam dini samimiyettir, istismarı ise ihanettir. Sevgili kardeşlerim bugünkü yazımda yüce Mevlamız biz kullarına Mümin suresi ayet 65’te mealen şöyle buyurmaktadır, “O Hay’dır, o diridir. Ondan başka hiçbir ilah yani Allah yoktur. O halde sadece Allah’a itaat ederek samimiyetle O’na ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”

Sevgili okurlarım Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. (Kaynak: Nesai, Cihad, 24).

Dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Sevgili okurlarım samimiyet içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir olmasıdır. Söz ve davranışlarımızda Allah’ın rızasını gözetmektir.

Allah’ın resulü bir hadislerinde mealen biz ümmetine şöyle buyurmaktadır, (Eddinü ennasihatü) “Din samimiyettir.” (Kaynak: Müslim, İman, 95).

Sevgili okurlarım Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar ise insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir.

Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. İstismarcı insanların amacı, asla Allah rızası değildir.

Allah biz kullarına Bakara suresi ayet 11-12’de mealen şöyle buyurmaktadır, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar.”

Evet sevgili okurlarım yüce Allah bunlar için Al-i İmran suresi ayet 54’te mealen şöyle buyurmaktadır, “Onlar tuzak kurdular. Allah’ta onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır.”

Allah hiç kimseyi şeytani fikirli olanlardan eylemesin, bizi uzak tutsun. Amin.