YALOVA İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İHALESİ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.
NO

İli

İlçe

Köy/Mahalle

Bulunduğu Yer

Niteliği

Ada no

Parsel

Arsa m²/arsa payı

Yüzölçümü

Muhammen Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Geçici Teminat

1

Yalova

Çınarcık

Atakent

Yalova İli,Çınarcık  İlçesi, Çalıca Kalıcı Konutlar Bölgesi, A Blok  1. kat 10 numara

İşyeri

3040

1

772,44 m² 1/17

30 m²

₺406.000,00

30.05.2024

14:00

₺40.600,00

2

Yalova

Çınarcık

Atakent

Yalova İli,Çınarcık  İlçesi, Çalıca Kalıcı Konutlar Bölgesi, B Blok  2. kat 39 numara

İşyeri

3038

1

1403,52 m² 1/39

30 m²

₺350.000,00

30.05.2024

14:05

₺35.000,00

3

Yalova

Çınarcık

Atakent

Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Çalıca Kalıcı Konutlar Bölgesi, D Blok, Zemin kat, 7 numara

İşyeri

3037

1

750,39 m² 1/18

30 m²

₺545.000,00

30.05.2024

14:10

₺54.500,00

4

Yalova

Merkez

Paşakent

Yalova ili, merkez ilçe, paşakent mahallesi kalıcı konutlar bölgesi, B blok, 2.kat, 56 numara

İşyeri

132

1

2950,46 m² 1/70

30 m²

₺325.000,00

30.05.2024

14:15

₺32.500,00

     Yukarıda özellikleri, tahmini bedeli, ihale tarihi ve saati belirlenen, Yalova İli, Çınarcık ilçesi, Çalıca Kalıcı Konutlar Bölgesinde bulunan işyerinin  ve Yalova ili, Merkez ilçesi Paşakent mahallesindeki işyerinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile, Yalova İl Özel İdaresinde İl Encümenince yapılacaktır.

1. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale saatine kadar temin ettikleri, geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu ile birlikte, ikametgah belgeleri, nüfus cüzdan(Fotokopi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

suretlerini ve şartname alındı belgelerini, Kurum , Şirket veya ortaklık adına ihaleye katılmak isteyenlerin yetki belgelerini, ihale komisyonuna ibraz etmeleri zorunludur.   

2. İhaleye ait şartnamelerin, mesai saatleri içersinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale için 500,00.-TL bedel karşılığında temin edilebeleceği

3.Satış bedelinden ayrıca KDV alınmayacağı, posta ile yapılan müraacatlarda postadaki vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği,

4. Komisyonumuzun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, ilan olunur. TEL: 0226 814 10 48          

#ilangovtr Basın No ILN02034801