Meclisi birinci birleşiminde ilk madde 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması hususunda İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel konuşmasında, “Yaklaşık 500 milyonluk bir bütçemiz olmuş geliriyle gideriyle. Kesin hesaptan da anladığımız kadarıyla giderlerimiz gelirlerimizden daha az, tasarruflu bir bütçe kullanımı olmuş. Bütçede mali disipline uygun hareket edilmiş. Bu tabii kurumumuz açısından son derece  önemli bir husus” dedi.
Yalova Il Genel Meclis Mayis Ayi Toplanti (1)Gündemin ikinci maddesinde ise 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun (Değişik: 4.4.2012-6289/22 md.) 32 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamında yetkili sendika ile yapılan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle yenilenmesi konusunun görüşülmesi maddesinde ise yetki oy çokluğuyla Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’ya verildi.
Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması amacıyla, acil olarak ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Toplama Aracı ve Çöp Konteynerlerinin temini için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması ve bu konuda ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi konusu ele alındı. Başkan Soygüzel açıklamasında, “Seçimden önce özellikle Çevre Şehircilik Bakanımızın Yalova ziyaretinde bu konu gündeme gelmişti. Çevre Şehircilik Bakanımızda konuya olumlu yaklaşmıştı. Dolayısıyla bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın  ilgili ödeneklerinden bir şartlı bağış alınması söz konusu olacak. Bununla ilgili iş ve işlemleri genel sekreterimiz bizim adımıza yürütecek” diye konuştu. Böylelikle oy birliğiyle İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz'a yetki verildi.
HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

Yalova’da Coşku Dolu 19 Mayıs Yürüyüşü Yalova’da Coşku Dolu 19 Mayıs Yürüyüşü

Yalova Il Genel Meclis Mayis Ayi Toplanti (2)Yalova Il Genel Meclis Mayis Ayi Toplanti (3)

Editör: Arda Yavuz