21. Yüzyıl Türkiye’sinin eğitim ekosisteminde, bilim kültürünün öğrencilere ve topluma ulaştırılması bilim şenliklerinin ana gayesidir. Bu proje ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin, etkinlikler yoluyla kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca projede katılımcılara bilime ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan etkileşimli uygulamalar yer almaktadır. Bilim Şenliğinde teknoloji, mühendislik, fen, matematik, sosyal ve beşeri bilimler, spor ve sanat alanlarından etkinlikler bulunmaktadır. Bilim Şenliği çok disiplinli ve bu disiplinlerin uyumlu birlikteliğinden oluşmuş, Yalova’daki özellikle 6-18 yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış etkinlikleri içermektedir. Bu etkinlikler sayesinde bilimsel bilginin, özelde öğrencilere genelde toplumun her kesimine eğlenceli, anlaşılır bir şekilde kavratılması, toplumundaki her yaş grubundan kitlelerin katılımının sağlanması, atölyeler, deneyler, etkileşimli etkinlikler, akademisyenlerle bilimsel söyleşiler, sergiler ve konserler yoluyla katılımcıların pasif konumdan “keşfeden-üreten-paylaşan” konumuna getirilmesi beklenmektedir. Planlanan etkinlikler: 3-4-5 Ekim 2024 tarihlerinde, bilinirliği yüksek Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında yapılacaktır. Şenlikte yer alacak etkinlik türleri: simülasyon, e-öğrenme/mobil uygulamalar, artırılmış/sanal/karma gerçeklik, bilgi işlemsel düşünme, oyunlaştırma, bilim temalı kısa film gösterimi, STEAM, deneysel uygulamalar, tasarım odaklı düşünme uygulamaları, dijital oyun/öyküleme ve yaratıcı dramadır. Şenlikte Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü 28 atölye lideri ile 30 etkinlik, Yalova Üniversitesi 7 atölye lideri ile 7 etkinlik, Kocaeli Bilim Merkezi 4 etkinlik ve bilim gösterileri, Yalova Deneyap Atölyesi 6 etkinlik, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Mobil Bilim Merkezi 3 etkinlik, bilim otobüsünde 27 etkinlik ve Yalova İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü 4 etkinlik bulunmaktadır. Ayrıca 2 bilim söyleşisi, 3 sergi ve 3 konser ile toplamda 89 etkinlik yürütülecektir. Ayrıca projede Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi işbiliği yapan kurumlardandır. Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin koordinasyonunda, bilim şenliğinde 7 Atölye ile bulunacaktır. Üniversitemiz, şenlikte sergi ve konser etkinlikleri de düzenleyecektir. Yalova Bilim Şenliğinde atölyeleri kabul edilen, atölye liderleri ve atölye isimleri şunlardır:

Bilim ve teknoloji temalı İllüstrasyon Sanatı ve Deneysel Uygulamalar/Doç. Dr. Hülya Yavuz Öden/ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kübizm Temelinde Biçimde Soyutlama/ Dr. Öğr. Üyesi Mertcan Öztekin/ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Akışkan Sanat/ Dr. Öğr. Üyesi Korcan Gülfidan/ Sanat ve Tasarım Fakültesi

İnteraktif Heykel: Yapay Zekadan Esinlenanan Sanat Enstalasyonu /Arş. Gör. Ebrar Kuruçay Gök /Sanat ve Tasarım Fakültesi

Yalovalı Babalar Kan Veriyor! Yalovalı Babalar Kan Veriyor!

Hayal et, hisset, tasarla/ Arş. Gör. Esra Ayık/ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Hayalimdeki Ev: Yaz, Çiz, Görselleşsin/ Arş. Gör. Süphan Kaan Çiftçi/ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Drama ve Bilim Dünyasına Yolculuk/ Dr. Öğr. Üyesi Cansev Okutkan/Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Kaynak: Haber Merkezi