banner123

İmar Barışı Başvuruları Devam Ediyor

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya İmar Barışı başvurularının hızla devam ettiğini başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

İmar Barışı Başvuruları Devam Ediyor

İmar Barışı Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde de başvuruların alınmasına başlandı. Bu kapsamda vatandaşlara yardımcı olmak amacı ile stant kurulurken, personeller başvuru yapan vatandaşlara gereken tüm teknik desteği sağlıyorlar. 

Müracaatlar Vatandaşın kendi beyanı esas olmak üzere, e-devlet sistemi üzerinden kendi e-devlet şifresi ile veya İl Müdürlüğe şahsen başvurarak da yapabileceğini hatırlatan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya, başvuruların 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabileceğinin altını çizdi.

Türkiye’de 13 milyon taşınmazı etkileyecek İmar Barışı çıktı. Barış, ruhsatsız veya ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan tüm yapıları kapsıyor. İmar affı ile birlikte belediyelere kentsel dönüşüm için 3 yıl geri ödemesiz 0 faizli kredi de kullandırılacak. Ancak depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacak.

Yapı Kayıt Belgesi hangi yapılar için verilecek?

Ruhsatı olmayan yapıların ruhsatlandırılması için kişilerin Yapı Kayıt Belgesi alması gerekiyor. Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilir. Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Yapı Kayıt Belgesi’ne nasıl başvurulacak?

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir

Yapı Kayıt Belgesi nedir?

Yapı kayıt belgesi binayı artık yıkılana kadar yasal hale getirmiş oluyor. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, hiçbir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmeyecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne kadar?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli; yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, yapının tamamı için hesaplanan Yapı Kayıt Belgesi bedeline, maliklerin kendi bağımsız bölümünün kullanım durumuna göre eşit olarak katılmak zorunlu olacak. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılardaki aykırılıklarda, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin tamamı ödenmeden Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.

Hangi yapılar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek?

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içindeki yapılar, tarihi yarımada, Gelibolu yarımadası, sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek.

Yapı kayıt belgesi sahibi bir daireyi alan kişi, bankadan konut kredisi alabilecek mi?

Bu belge artık o yapıyı yasallaştırdığı için bankaların konut kredisi vermesi önünde bir engel kalmayacak. Burada bina yeni ise bir sorun olmayacak. Ancak yıkıma yakın eski bir binaysa sıkıntı yaşanabiliyor. ‘Yapı kayıt belgesi’ bir imar hakkı tanımadığı için banka binanın yıkılmasından sonra kendi alacağını garanti alamamaktan çekinerek, kredi vermeyebilir.

Yapı kayıt belgesinden kat mülkiyetine nasıl geçilir?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra kat mülkiyetine geçmek için belirlenen yüzde 3'lük oranın 2 katı kadar bir bedel ödenmesi gerekiyor. Ayrıca o binadan oturan maliklerin yüzde 50'sinin onayı da alınmalı.

YORUM EKLE