ARMUTLU BELEDİYESİ İLAN

MADDE 1- MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN 858 ADA, 4 SAYILI PARSELDE BULUNAN 164,64 M2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ İŞYERİNİN KİRALAMA İHALESİ (10 YIL SÜRELİ),

İLÇEMİZ, KARŞIYAKA MAHALLESİ, AHMETKÖYCÜĞÜ MEVKİİ, 77030200134 TAŞINMAZ NOLU, 49,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ KIYI ALANININ KİRALAMA İHALESİ (10 YIL SÜRELİ),

AMBALAJ VE TEKSTİL ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, AYRIŞTIRILMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANILMASI İŞİ İHALESİ (3 YIL SÜRELİ)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden 858 Ada, 4 sayılı Parselde Bulunan 164,64 M2 Büyüklüğündeki İşyerinin Kiralama İhalesi, İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, Ahmetköycüğü Mevkii, 77030200134 Taşınmaz Nolu, 49,00 M2 Yüzölçümlü Kıyı Alanının Kiralama İhalesi ve Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşine ait ihale yapılacaktır.

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

İHALE  ADI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan 858 Ada, 4 sayılı Parselde Bulunan 164,64 M2 Büyüklüğündeki İşyerinin Kiralama İhalesi(10 Yıl Süreli)

İşyeri Kiralama İhalesi  (164,64  metre kare)

13.09.2023

15:30

 

 

10 Yıllık Peşin 720.000,00TL +KDV

21.600,00 TL

İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, Ahmetköycüğü Mevkii, 77030200134 Taşınmaz Nolu, 49,00 M2 Yüzölçümlü Kıyı Alanının Kiralama İhalesi(10 Yıl Süreli)

Kiralama İhalesi  (49,00 metre kare)

13.09.2023

15:50

 

 

10 Yıllık Peşin 800.040,00TL +KDV

24.002,00 TL

Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşi İhalesi(3 Yıl Süreli)

Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşi İhalesi

13.09.2023

16:10

 

 

 

3 Yıllık Peşin 51.000,00TL +KDV

1.530,00 TL

MADDE 3- İhale 13.09.2023 Çarşamba günü sırasıyla saat: 15:30’da 858 Ada, 4 sayılı Parselde Bulunan 164,64 M2 Büyüklüğündeki İşyerinin Kiralama İhalesi(10 Yıl Süreli), saat 15:50’de İlçemiz, Karşıyaka Mahallesi, Ahmetköycüğü Mevkii, 77030200134 Taşınmaz Nolu, 49,00 M2 Yüzölçümlü Kıyı Alanının Kiralama İhalesi(10 Yıl Süreli) ve saat 16:10’da Ambalaj ve Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Ayrıştırılması, Taşınması ve Geri Kazanılması İşi İhalesi(3 Yıl Süreli) Armutlu Belediye Başkanlığı, Belediye Encümeni tarafından Armutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir. (Şartname bedeli belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılır.)

MADDE 5- Geçici Teminat (Tahmin Edilen Bedelin %3’ü) olarak belirtilen bedeli Belediyemize ait  TR 46 0001 0009 3205 5060 3250 35 IBAN numaralı Ziraat Bankası nezdinde bulunan Armutlu Belediyesine ait teminat hesabına yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur.

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1.İsteklilerde aranacak şartlar;

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Belgesi,

c. Tebligat için Adres Beyanı,

d.Her Sayfası İmzalı İhale Şartnamesi,

e. Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Alınacak Resmi Yazı,

f. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz ,

g. Tüzel Kişilerde Noter Onaylı İmza Sirküleri, Gerçek kişilerde İmza Beyannamesi,

h. Tüzel Kişiler İçin Ticaret Sicil Belgesi- Oda Kayıt Belgesi-Vergi Levhası

ı.  Doküman Satın Alındı Makbuzu

i. Yer Görme Belgesi

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 13.09.2023 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN01881110