İLAN

T.C. YALOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO    : 2023/146 Esas

Mahkememizin 2023/146 esas sayılı dosyasının 16/01/2024 tarihli celsesinin 3 nolu ara kararı gereğince; bilirkişi raporun davalılara tebliğine karar verilmiş olduğundan; 10/01/2024 tarihli bilirkişi raporun tüm aramalara rağmen bulunamayan  davalı SULTAN KAYA’ya TEBLİĞİ YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01970138