Beka ‘’Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi anlamındadır.’’

Türkiye’nin  tarihteki yeri, iki kıtayı kapsayan coğrafi konumu, rezervleri  birçok medeniyetin bu topraklar üzerinde yaşamış olması, sayılabilecek birçok özelliği ile  her zaman dünyayı yönetmek isteyen emperyalist güçlerin iştahını kabartmış  ve gelecekte de  kabartacaktır.

Kurtuluş Savaşı emperyalist hareketine karşılık verilen büyük bir bağımsızlık ve özgürlük savaşıdır.  İnsanımız özgürlük ve bağımsızlığını birçok bedel ödeyerek kazanmıştır.

Bu nedenle içinde bulunduğumuz yüzyılda,  bağımsızlık ve özgürlük savaşı veren insanımız için BEKA sorunu önemlidir. Beka sorunu ile ilgili bir tehdit hissettiğinde insanımız  kenetlenir ve tepkilerini , tercihlerini bu yönde kullanır.

İnsanımızın özgürlük ve bağımsızlık  hassasiyeti üzerine politika üretenler, komşularımızla yaşadığımız çelişkileri, sorunları, dış mihrakların müdahalelerini  seçim politikalarında işleyen siyasetçiler   uzun yıllar Türkiye’yi yönetmiştir.

Ta ki hızlı göçün getirdiği çarpık kentleşme vatandaşımızın önceliklerini biraz olsun değiştirene kadar. Hızlı göçün getirdiği çarpık kentleşme sonucunda gecekondulardaki yaşam zorluğu, çamurlu yollar, sağlıktan yararlanmada yaşanan zorluklar, göç eden insanın aidiyet ihtiyacı vb. insanımızın beklenti ve önceliklerini büyük ölçüde değiştirmiştir.

Yeni kentlilerin beklentilerindeki değişimi  gören siyasetçiler yapılan yerel yönetim seçimlerinde  başarılı oldular. Göç eden vatandaşın yoluna, sağlığına, vefatı halinde ölüsünü defin etmesine, hatta kendi köyüne götürülmesine kadar ilgilendiler. Bu yönetim değişikliği hızlı kentleşmenin sağlanması  yanında tüm göç eden insanımızın kendine olan güvenini artmasına neden oldu.  Bu siyaset yaklaşımı uzun süre bu toplumsal ihtiyacı gören siyasetçilerin yönetimde kalmalarını sağladı.  Hızlı göç ve kentleşme,  nüfusun belli bölgede yoğunlaşmasına ve ekonomik sorunlara gebe olması yanında İnsanlarımızın arasındaki yöresel, sınıfsal ve ekonomik farklılıkları büyük bir ölçüde ortadan kaldırdı.

Bütün bu yaşananlardan sonra yine başa mı döndük diye düşünüyorum.  BEKA sorunu yine ülke gündeminde. Seçimlerde önceliğimiz ve yönetimleri belirleme noktasında ekonominin önünde mi? Bunu yaşayıp göreceğiz.

Bugün bu yazı yayınlandığında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlanmış olacak.  Düşüncem Beka sorununu  iyi anlatan veya  bu konuda samimiyetine inanılan siyasetçi kazanacağı yönünde.