3 Aylık Prim Borçları Ertelendi

Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarının 3 aylık prim borçlarının ertelendiğini açıkladı.

3 Aylık Prim Borçları Ertelendi

Bülent Keğaz, Türmob tarafından belediyeler ve bağlı kuruluşların prim borçlarının ertelendiğini duyurdu. Yalova Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz, belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlarının 3 aylık prim borçlarının ertelendiğini ifade etti. Türmob’dan yapılan açıklamada, “17/04/2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının cari ay prim borçlarının üç eşit taksitte üçer ay erteleneceği belirtilmiştir. Yapılan düzenlemede, sadece Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları prim erteleme kapsamına alınmıştır. Bağlı kuruluş; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz (su ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten) kuruluşları ifade etmektedir. SGK tarafından ilgili mevzuat bölümünde yapılan düzenlemeye göre;

1-) 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının; a-) Ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından; − 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresinin 4/8/2020 tarihine (31/7/2020 ila 3/8/2020 tarihlerinin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle), 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 31/8/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine,

-2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1’inci taksitin son ödeme süresinin 31/8/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle),

− 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere, 1’inci taksitin son ödeme süresinin 30/9/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine (31 Ekim 2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi), 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine, b-) Ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıları bakımından;

− 15 Mart -14 Nisan dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin son ödeme süresinin 14/8/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 14/9/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine,

− 15 Nisan -14 Mayıs dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin son ödeme süresinin 14/9/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 16/11/2020 tarihine (14,15/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatili olması),

− 15 Mayıs -14 Haziran dönemine ait sigorta primlerinin üç eşit taksitte olmak üzere 1’inci taksitinin son ödeme süresinin 14/10/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresinin 16/11/2020 tarihine (14,15/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatili olması nedeniyle), 3’üncü taksitinin son ödeme süresinin 14/12/2020 tarihine,

2-) 5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının kesenek/prim, fiili hizmet süresi zammı primi ve ek karşılık primlerinin ödeme süreleri; a) Son ödeme tarihi 17/4/2020 ila 30/4/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 4/8/2020 tarihine (31/7/2020 ila 3/8/2020 tarihlerinin Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle), 2’nci taksitinin son ödeme süresi 31/8/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine, b) Son ödeme tarihi 4/5/2020 ila 1/6/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 31/8/2020 tarihine, 2’nci taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine, 3’üncü taksitinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle), c) Son ödeme tarihi 1/6/2020 ila 30/6/2020 tarihleri arasına rastlayanlar üç eşit taksit olmak üzere 1 inci taksitinin son ödeme süresi 30/9/2020 tarihine, 2 inci taksitinin son ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 ve 1/11/2020 tarihlerinin hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle), 3’üncü taksitinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, d) 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmiştir.

3- Bununla birlikte söz konusu aylara/dönemlere ilişkin aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme sürelerinde herhangi bir erteleme olmadığından, söz konusu belgeler/beyannameler yasal süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

4- Prim ertelemesi yapılan 4/1-a kapsamında sigortalılar yönünden 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına, 4/1-c kapsamında sigortalılar yönünden ise 2020/ Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin geriye dönük olarak prim tahakkukuna neden olacak şekilde aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verilmesi halinde, bu belge/beyannamelerden kaynaklanan sigorta primleri erteleme kapsamı dışında tutulmuştur.

5- 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayları aylık prim hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilmesiyle tahakkuk edecek damga vergisi tutarları erteleme kapsamına dahil edilmemiştir.

6- Ertelenen sigorta prim tutarlarının, belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde, ödenmeyen her bir taksite denk gelen sigorta prim tutarlarına, son ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır” denildi.

YORUM EKLE

banner137

banner138