Yalova’da Organik Arıcılığa Geçiliyor

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Yalova’da organik bal üretiminin yaygınlaştırılması için üreticilere sağlanacak olan 175 bin 600 TL’lik kaynağın protokollerini imzaladı.

Yalova’da Organik Arıcılığa Geçiliyor

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanarak bakanlığa sunulan ve onaylanarak 175 bin 600 TL. kaynak sağlanan "Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında Yalova'ya bağlı Kurtköy, Soğucak, Safran, Ortaburun, Güllük ve Teşvikiye köylerinde Organik Arıcılık yapılacak. Konuyla ilgili hibe sözleşmesi, projeden yararlanacak Arıcılarla İl Müdürlüğümüz arasında imzalandı.

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü TARYAT Proje Ofisi tarafından Organik Tarımın Geliştirilmesi amacıyla; Organik Arıcılık Ve Organik Bal Üretiminin yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı ve istihdamı geliştirme hedefiyle Yalova İli Kurtköy, Soğucak, Safran, Ortaburun, Güllük, Teşvikiye de Organik Tarımın Geliştirilmesi Amacıyla; Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi hazırlanarak Bakanlığa sunuldu. Bakanlığımız da projeyi onaylayarak 175.600 TL. kaynak sağladı. Proje 2018 - 2020 yılları arasında 3 yıl (36 ay) süreli olarak Kurtköy, Soğucak, Safran, Ortaburun, Güllük ve Teşvikiye bölgelerinde uygulanacak. Kriterleri uygun 10 arı yetiştiricisine organik kovan ve arıcılık malzemeleri ile sertifikasyon işlemleri desteği geri ödemesiz hibe olarak sağlanacak. Hibe sözleşmesi şartlarına göre projeden yararlanacak arıcılar bir yıl içerisinde konvansiyonel üretimden organik üretime geçiş yapacaklar.

Projeyle, ekosistemdeki potansiyel ile orman flora ve faunasının tamamının üretime dahil edilmesi hedefleniyor. Bitki, hayvan ve insan sağlığı açısından çevreci bir yaklaşımla; toprak/insan, toprak/bitki, hayvan ve insan/bitki döngüsünde bozulan ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanacak. Mevcut flora ve fauna korunarak genetik ve endemik çeşitliliği güçlendirilecek. Üretimden kaynaklanan her türlü kirliliğin önüne geçilebilecek. Kullanılmakta olan sentetik ve kimyasal girdilerin üretimdeki payları azaltılarak biyolojik çeşitliliğe katkı sunulmuş olacak. Tüketiciye sağlıklı ve güvenli gıda sunulacak ve pazarın istediği organik arı ürünleri ilk elden temin edilebilecek.

YORUM EKLE