419 dernekten 160’ı henüz beyanname vermemiş

İl Dernekler Müdürü Arif Atbaş, Yalova’da faaliyet gösteren derneklere uyarıda bulunarak, 2012 yılı sonu itibariyle derneklerin yapmış oldukları faaliyetler, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile Nisan ayı sonuna kadar valiliğe yani kendi birimlerine iletmeleri gerektiğini belirtti.

419 dernekten 160’ı henüz beyanname vermemiş
30 Nisan’a kadar beyanda bulunmayanlara 731 TL ceza geliyor

Atbaş, Yalova’da faaliyet gösteren 419 dernekten 259’unun beyannamelerini verdiğini belirterek, 2012 yılı beyannamesini vermeyen 160 dernek için ise, 30 Nisan tarihine kadar beyanname vermediği takdirde 731 TL idari para cezası uygulanacağını sözlerine ekledi.

Dernekler müdürlüğünden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekiyor

Atbaş, “İlimizde faaliyet gösteren dernekler, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19. maddesi gereğince, 2012 yılı sonu itibariyle yapmış oldukları faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. İl Dernekler Müdürlüğünden kullanıcı adı ve şifresi alarak, dernek beyannamelerini www.dernekler.gov.tr adresindeki forma dolduran derneklerin, sistemden beyanname çıktısını alarak süresi içerisinde Valiliğimize vermeleri gerekmektedir.

Derneklerin beyannamelerini doğru ve eksiksiz olarak doldurmaları son derece önemli olup, beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler hakkında, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/j maddesi gereğince, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacağı, yine aynı Kanunun 32/l maddesi gereğince beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine.731,00.-(yediyüzotuzbir)TL. idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

İlimizde faaliyet gösteren 419 dernekten, 259 Dernek beyannamelerini vermiş olup, 160 Dernek, 2012 yıl beyannamelerini vermediği kayıtlarımız tetkikinden anlaşılmıştır. Bu nedenle, beyanname vermeyen 160 Derneğimizin kanuni müeyyidelere maruz kalmadan beyannamelerini doğru olarak düzenleyip en geç 30 Nisan 2013 tarihine kadar Valiliğimize (İl Dernekler Müdürlüğü) vermeleri gerekmektedir” diye konuştu.
YORUM EKLE

banner137

banner138