Hekimler Bugün İş Bırakıyor

Hekim Birliği Sendikasına bağlı doktorlar, sağlıkta şiddetin sona ermesi amacıyla bugün 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Hekimler Bugün İş Bırakıyor

Hekim Birliği Sendikasına üye doktorlar tüm ülkede eş zamanlı olarak bugün iş bırakma eylemi yapacak. Hasta sayılarındaki yüksek oranlar ile değil şifa bulanların, önlenen hastalıkların oranları ile gurur duyulması gerektiği, çözümün ek randevu, MHRS artışı, ayaktan hasta gibi ilkel ve baskıcı yöntemlerde değil bilimsel koruyucu hekimlikte aranması gerektiğinin altını çizen Hekim Birliği Sendikası aldığı karar ile bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Hekim Birliği Sendikasından eyleme ilişkin alınan kararda, “Hekimlerin sorunları çığ gibi büyümeye devam etmektedir. Tükeniyoruz, öldürülüyoruz. Şimdi değil de ne zaman! Hekime yönelik şiddet terörü, gerekli tedbirlerin alınmasına dair tüm uyarı, öneri ve taleplerimize rağmen şiddetini her geçen gün daha da attırmaktadır. Buna rağmen rapor haline getirerek sunduğumuz şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerimiz hayata geçirilmemektedir. Panik butonu gibi basit ve ucuz tedbirler alınmamakta, XRay cihazları atıl şekilde bekletilmektedir. AVM, adliye, sağlık müdürlükleri gibi yerlere silahla girilmesine izin verilmezken şiddetin 16 kat daha fazla olduğu tescillenen sağlık kuruluşlarına silahla girilmesine hiçbir engel yoktur. Bizim canımız can değil mi! MHRS randevuları artarak hasta başına düşen muayene süreleri azaltılmaktadır. Hekimlerin rızası hilafına ve yasal dayanağı olmayan ek randevular açılmaktadır. Bu uygulamalar ile hastaların nitelikli sağlık hizmetinden yararlanmasına ve hekimlerin insani koşullarda çalışmasına, hakkıyla görev yapmasına engel olunmakta ve şiddete zemin hazırlanmaktadır. Üniversite hastaneleri ekonomik çöküşe sürüklenmekte, eğitim ve bilimsel hizmet üretilememektedir. Asistan hekimlere baskı uygulanarak sorunları görmezden gelinmekte ve özellikle üniversitelerdeki asistan hekimler ekonomik açıdan mağdur edilmektedir. Diş hekimleri yardımcıları olmadan, kapalı bölmeler içerisinde, kısa muayene süreleri ile insanüstü ve insanlık dışı ortamlarda girişimsel işlemler yaparak çalışmaya, acil adı altında poliklinik hizmeti vermeye zorlanmaktadır. Aile hekimliği kronikleşmiş sorunlarının çözümüne yönelik Çalıştay Raporumuz sunulmuştur. Aile hekimliği sorunları, tüm talep ve önerilerimize rağmen üzeri örtülmeye çalışıldığı gibi ihtar puanı, kesinti, grup düşürme gibi baskılar artarak devam etmektedir ve cari gider ödenekleri reel enflasyon karşısında erimektedir” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE