KENT KONSEYİ YALOVA’YI KONUŞTU

Yalova Kent Konseyi tarafından düzenlenen “Kentsel Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir günlük Çalışma Toplantısı 12 Eylül’de Termal’de yapıldı. Kent Konseyi Başkanı Ömer Fitoz’un başkanlığında, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grubu Başkanları’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının moderatörlüğünü ise Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel yaptı.

KENT KONSEYİ YALOVA’YI KONUŞTU
Toplantının formatı uyarınca katılımcılar öncelikle konu başlıklarını tespit ettiler. Bu çerçevede, Kentsel Çevrenin Korunması, Eğitim, Sağlık, Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi, Kent İçi Ulaşım ve Trafik, Kentsel Dönüşüm, Afetlerden Korunma, Yüksek Öğretim, Sosyal Hizmetler, Kurumlararası İletişim ve İşbirliği, Kadınlara Yönelik Hizmetler, Gençlik, Engelliler, Kentlilik Bilinci, Kent Güvenliği ve Göç başlıkları altında Yalova’nın temel sorunlarının neler olduğu tartışılarak; sorunların çözümüne yönelik çeşitli öneriler üzerinde duruldu.

Toplantı ile ilgili değerlendirme yapan Kent Konseyi Başkanı Ömer Fitoz, “Bilindiği üzere Kent Konseyimizin en önemli görevi, Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, oluşan görüşlerimizi başta Belediyemiz olmak üzere Yalova’da bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak suretiyle; yaptığımız tespitleri ve önerileri de kamuoyunun gündemine getirmiş olacağız. Bugün çok önemli ve verimli bir çalışma yaptık.

Yaklaşık sekiz saat boyunca Yalovamızın temel meselelerinin ancak bir bölümünü konuşabildik. Bu nedenle bu çalışma toplantısının ikincisini ve üçüncüsünü de yapacağız. Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve Çalışma Grubu Başkanlarımız çok yerinde tespitler yaptılar ve çok kıymetli önerilerde bulundular. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma ortaya koydular. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışma Toplantısı çerçevesinde yapılan tespit ve öneriler Genel Sekreterliğimizce bir Rapor halinde tanzim edilerek ilerleyen günlerde bütün Kent Konseyi Üyeleriyle ve kamuoyumuz ile de paylaşılacaktır” dedi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel ise toplantıya ilişkin açıklamasında “bu Çalışma Toplantısı ile yeni dönem çalışmalarımıza da başlamış olduk. Son derece yararlı bir toplantı oldu. Toplantı da hem mevcut durumun tespiti hem de öneriler anlamında yetkin değerlendirmeler yapıldı. Bu toplantıları birkaç periyot halinde devam ettirip bir Sonuç Raporu elde edeceğiz.” dedi. 
YORUM EKLE

banner137

banner138