Meclislerin Bugün Toplanıyor

Yalova Belediye Meclisi ve Yalova İl Genel Meclisi bugün gerçekleşecek olan ilk oturumlarla toplantılarına başlayacak. Belediye Meclisi’nin en sıcak gündem maddesinin ise 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesinin olması bekleniyor.

Meclislerin Bugün Toplanıyor

Yalova Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını 02 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15.00’de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın başkanlığında toplanacak meclisin gündeminde şu maddeler yer alıyor: “Açılış, yoklama, bir önceki Meclis Toplantısı’na ait kararların okunması. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait konuların görüşülmesi. Belediye Encümenine 3 üye seçimi. Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi. İmar Komisyonu üye seçimi. Trafik Düzenleme Komisyonu üye seçimi. İsim Komisyonu üye seçimi. Kardeş şehirlerimizden Güney Kore Suwon şehri ile imzalanan protokol kapsamında Belediyemize yapılacak şartlı bağış konusunun görüşülmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklifinin görüşülmesi. Yalova İli Merkez Kazımkarabekir Mahallesi Şehit Yaşar Kuş Caddesi Ada 503 parsel 3 sayılı 5.715,38 m2 yüzölçümlü 1/1000 uygulama imar planında “Kapalı Spor Tesisleri Alanı” olarak planlanan taşınmazın (Tenis Kortu) ihale edilerek üç yıldan fazla süre ile kiralanması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün görüşülmesi. M Plakalı Minibüslerin ve Otobüslerin Çalışma ve Hizmet Yönetmeliğinin 4. Bölüm 16. Maddesi “Eğitim ve Bilgilendirme İşlemleri” ve 5. Bölüm 17. Maddesi “Denetim ve Yaptırımlar” maddelerinde yeni düzenlemelerin yapılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifinin görüşülmesi. M Plakalı Otobüs ve Minibüslerin Hizmet Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili Trafik Düzenleme Komisyonu Raporunun görüşülmesi. 2017 Yılı Denetim Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi. 2017 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülmesi. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. Dilek ve Temenniler.Kapanış.
 

5 oturumda 17 madde görüşülecek
İl Genel Meclisi de olağan toplantısını 02 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirecek. Saat 15:30’da İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda başlayacak olan toplantı 5 oturumla tamamlanacak. Meclis gündeminde ise şu maddeler yer alacak:

Birinci birleşim:

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla seçilmesi,

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince, ihtiyaç duyulan İhtisas Komisyonlarının kurulması ve bu komisyonlarda bir yıl süreyle görev yapmak üzere üye seçiminin yapılması,

İkinci birleşim:

3. İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Köyünde her yıl düzenlenen ve bu yıl da 29 Nisan 2018 Pazar günü düzenlenecek olan Kocadere Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

4. İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 parsel no'lu taşınmazların bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince dosyasındaki gibi İlave İmar Planı Yapımı ve İmar Planı Değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi,

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Üçüncü birleşim:

7. İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kurumsalı altında “Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler” adıyla bütçelendirilen ₺1.400.000,00 nin, yeni mevzuat düzenlemesiyle kadroya geçirilen taşeron işçilerin özlük ve sosyal haklarının ödenmesinde kullanılmak üzere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsalı altında aynı isimle açılı bulunan fasıl maddesine aktarılması konusunun görüşülmesi,

 8. İl Genel Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 60 sayılı kararı ile şehitliklerin acil ve zorunlu bakım ve onarım işleri ile şehitlerin defin ve benzeri tüm iş ve işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere ₺20.000,00 ödenek tahsis edilmiş ve tahsis edilen ödenek şehit mezarlarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmış olup, 25 adet şehit mezarlarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ₺50.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

9. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olduğundan dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşanmakta olup, olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut işletmelerin kesintisiz enerjiye kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dördüncü birleşim:

10. Bölgemizde Kivi üretiminden sonra alternatif ürün olarak yaygın bir şekilde üretilen Trabzon Hurmasının sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için içerisinde bulunan tanenin maddesinin parçalanmasında kullanılması için ihtiyaç duyulan bir adet kuru buz üretim cihazının (-80 0 C katı karbondioksit) temin edilerek çiftçilerimizin kullanımına sunulmak üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12. Esenköy Belediyesinin bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi, Cumhuriyet Caddesi yolunun yaklaşık 1 km lik kısmının altyapı çalışmalarının belediyesi tarafından yapılması kaydıyla, söz konusu yolun üstyapısının (asfalt sathi kaplama) İl Özel İdaresi imkânlarıyla yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Beşinci birleşim:

13. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

15. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl (2017 yılı) gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulması,

16. Dilek ve temenniler,

17. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

YORUM EKLE