KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Madde 1- Belediyemiz Encümeninin 20.12.2023 tarih ve 2023/106 sayılı kararına istinaden Belediyemize ait, Merkez Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi No:8/A-B adresinde Merkez İş Hanının zemin katında bulunan 30m2 büyüklüğündeki iki dükkan 3 yıllığına aylık kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulüyle kiraya verilecektir.

S.NO

ADRES

M2

CİNSİ

MUHAMMEN

BEDEL(AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(%3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

01

Merkez İş Hanı Zemin Kat No:8/A

30

DÜKKAN

1.250,00TL

1.350,00TL

17.01.2024

14:00

02

Merkez İş Hanı Zemin Kat No:8/B

30

DÜKKAN

1.250,00TL

1.350,00TL

17.01.2024

14:15

Madde 2- Kiralanacak taşınmazın nitelikleri:

İhale Yeri: Kaytazdere Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu- Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No:4 Kaytazdere-Altınova/YALOVA


Madde 3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin istenen belgeler;

a) İhaleye iştirak edeceğine dair dilekçe

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c) Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

e) Geçici Teminat Makbuzu

f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği

g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Kaytazdere Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 250.00,00TL (İkiyüzelliTL) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14:00’ a kadar Kaytazdere  Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur,

#ilangovtr Basın No ILN01962374