T.C. YALOVA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ

DOSYA NO              : 2021/10 Esas
KARAR NO              : 2022/707

MÜŞTEKİ                 : PERİHAN KUŞCU, Zikri ve Gülşan kızı, 23/08/1981 ARPAÇAY doğumlu, ORDU, ÜNYE, Yeşilkent mah/köy nüfusunda kayıtlı. Untere Mangfall Str 13 Kolbermoor 83059 9893 Almanya
SANIK                      : BAHADIR SEMİH TOPTAŞ
MÜDAFİ                   : Av. ŞABAN ATALAR
SUÇ                         : Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı
SUÇ TARİHİ            : 30/08/2020
SUÇ YERİ                YALOVA/ÇINARCIK
KARAR TARİHİ       : 24/10/2022

Mahkememizin24/10/2022 tarih, 2021/10 Esas-2022/707 Karar Sayılı kararı ile sanık Bahadır Semih Toptaş hakkında30/08/2020 tarihli mağdur Pelin K.'ya yönelik Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan CMK 223/2-e mad. uyarınca beraatine dair verilen karar, müşteki Perihan Kuşçu'nun Mahkememiz dosyasında mevcut MERNİS adresine tebliğ edilememiş, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapma zorunluğu doğmuştur.
Mahkememizin24/10/2022 tarih, 2021/10 Esas-2022/707 Karar Sayılı kararı ile sanık Bahadır Semih Toptaş hakkında 30/08/2020 tarihli müştekinin yaşı küçük çocuğu olan mağdur Pelin K.'ya yönelik Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan CMK 223/2-e mad. uyarınca beraatine dair verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinezdinde istinaf yolu açık olduğu hususlarının ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı müştekiye İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01886862