Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Yalova’nın toplam nüfusu belli oldu. Buna göre Ocak 2012 tarihi itibariyle Yalova’nın toplam nüfusu 206 535 kişi oldu. Yalova il Genelinde 102.935 erkek, 103.600 kadın bulunuyor. TÜİK, verilerine göre Yalova Kent Merkezinde 100.863 kişi yaşarken, Yalova Merkezde 49982 erkek, 50881 kadın bulunmakta. Yalova Merkez ilçeye bağlı köylerle birlikte Yalova İlçe Merkezinin toplam nüfusu 118.988 oldu.
 
YALOVA İLÇELERİN MERKEZ NÜFUSLARI
İlçe Adı:           2010                2011
Çiftlikköy         17520              18538
Çınarcık           11211              11567
Altınova           4988                4634
Armutlu            5134                5197
Termal             2188                2082
 
YALOVA BELDELERİN NÜFUSLARI
Belde Adı:      2010                2011
Kadıköy          5414                5589
Kaytazdere      5278                5151
Subaşı              5439               5531
Esenköy           2569               2447
Kocadere        1530                1418
Koru                5257                5275
Teşvikiye         2321                2186
Taşköprü         3290                3237
Tavşanlı           2616                2586
 
YALOVA MERKEZ İLÇE KÖYLERİ NUFUSLARI
 
Köy Adı:         2010                2011
Elmalık             1790                1772
Esadiye            150                 138
Güneyköy        438                  419
Hacımehmet     880                 813
Kazımiye          2336               2351
Kirazlı 769                  758
Kurtköy           534                  526
Safran              1454                1431
Samanlı            2155                2163
Soğucak          441                  422
Sugören           1763                1753
 
ALTINOVA İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİNİN NÜFUSLARI
 
Köy Adı:         2010                2011
Aktoprak         75                    77
Ahmediye        205                  199
Çavuşçiftliği      943                  951
Fevziye            231                  246
Havuzdere       189                  191
Hersek             305                  290
Karadere         143                  138
Örencik           130                  127
Soğuksu           602                  592
Tevfikiye          121                  113
Tokmak           1115                1113
Geyikdere        524                  508
Sermayecik      247                  239
 
ARMUTLU İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİNİN NÜFUSLARI
 
Köy Adı:         2010                2011
Fıstıklı            1373                1327
Hayriye            119                  122
Kapaklı            843                  833
Mecidiye          271                  250
Selimiye           86                    94
 
ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİNİN NÜFUSLARI
Köy Adı:         2010                2011
Çalıca              832                  830
Şenköy            496                  503
Ortaburun        272                  262
 
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİNİN NÜFUSLARI
Köy Adı:         2010                2011
Kılıç                 937                  909
Gacık               2654                2718
Burhaniye         154                  155
Çukurköy        615                  595
Denizçalı          302                  304
Dereköy          263                  238
İlyasköy           503                  473
Kabaklı            147                  157
Laledere          348                  316
 
TERMAL İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERİNİN NÜFUSLARI
Köy Adı:         2010                2011
Akköy             1667                1707
Yenimahalle     1161               
 
 

Yalova'nın Genel Tanımı

Yalova, Türkiye’nin kuzeybatısında, Marmara Bölgesi’nin güneydoğu kesiminde yer almaktadır. İlin kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli, güneyinde Bursa (Orhangazi-Gemlik) ve Gemlik Körfezi yer almaktadır. Yalova, 39–40 Kuzey enlemi, 29–61 Doğu boylamları arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 2 Metre, en yüksek noktası 926 metredir. 847 km2’lik alanı ile ülke yüzölçümünün % 0.11’lik bölümünü kaplamaktadır. Yalova doğu kıyılarındaki düzlükler dışında, dağlık bir bir araziye sahiptir. Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru İzmit - Sapanca arasında Kocaeli sıradağları ile birleşen Samanlı Dağları’yla kaplanmış durumdadır. Birçok tepelerin bulunduğu bu dağlık arazide en yüksek tepe (926 m.) Beşpınar tepesidir.

Yalova ilinin kuzeyinden güneybatısına kadar olan sınırları Marmara Denizi ile çevrilmiştir. Kıyılar girintili çıkıntılı bir özellik göstermez. İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Samanlı dağlarının kuzey ve güneyinde vadi içlerinde bulunan makiler, bu kütlenin etekleri boyunca kesintili şeritler ve parçalar halinde bulunurlar.
Yalova’nın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsü ile kaplıdır. Ormanlar ilin yaklaşık % 5‘ini kaplar. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülür.


Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan Yalova ilinin iklimi, Makro - klima tipi olarak; Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Yalova iklimi, kimi dönemlerde karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Yalova bölgesinde kuzeyden ve güneyden gelenler, sakin nitelikli olmak üzere başlıca üç tür hava akımı egemendir. İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır.

İl bugünkü idari bölünüşe göre merkez ilçeyle birlikte 6 ilçeden oluşmaktadır.

İlçeler;

Merkez ilçe
Altınova
Armutlu
Çınarcık
Çiftlikköy
Termal’dir
Yalova’da merkez ve 5 ilçe belediyesi ile birlikte toplam 15 belediye bulunmaktadır.

Beldeler;

Merkez ilçede 1 (Kadıköy)
Altınova’da 3 (Kaytazdere, Subaşı ve Tavşanlı)
Çınarcık’ta 4 (Koruköy, Esenköy, Teşvikiye ve Kocadere)
Çiftlikköy’de 1 (Taşköprü) belde bulunmaktadır

Yalova’nın, ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile birlikte toplum nüfusu 1997 Genel Nüfus Tespitine göre 162.190’dır. 2000 yılı nüfus sayımına göre ise 168.593 olduğu tespit edilmiştir.


Yerleşim biriminin kuzeyinde İstanbul İli bulunmakta olup, bu sınır 24 mil uzunluğunda Marmara Denizi’dir. Güneyinde Bursa ili Orhangazi ilçesi, batısında Bursa ili Gemlik ilçesi, doğusunda Kocaeli ili Karamürsel ilçesi yer almaktadır. Yalova İli’nin merkez ilçe dahil olmak üzere 6 ilçesi, 9 Beldesi ve 43 köyü bulunmaktadır.

Yalova İlinin nüfus artış hızı 1990–1997 yılları arasında yaklaşık 2 kat artış göstermiş olup, bu tarihler arasında 113.417 olan genel nüfus 7 yıllık bir sürede 163.916 kişiye yükselmiştir. Bu artışa en önemli neden İlin 1995 yılında ilçe statüsünden İl statüsüne geçmiş olmasıdır. Nüfus artış hızı 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem ile birlikte durma noktasına gelmiş, depremin hemen sonrasında bir miktar azalma olmuşsa da 2000 yılında ilin iskân sorununa sağlanan geçici çözümler ile nüfusta yeniden artış trendi gözlenmiştir. Ancak bu artış miktarı deprem öncesi oranlarının çok gerisinde kalmıştır. Yalova nüfusu cinsiyet bakımından incelendiğinde; şehir merkezinde kadın nüfusun erkek nüfustan fazla olduğu, ancak köylerde dengenin erkek nüfus lehinde değiştiği ve toplam erkek nüfusun toplam kadın nüfustan fazla olduğu görülmektedir.

Marmara Bölgesi’nin doğusunda yer alan Yalova’nın iklimi, makro - klima olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşır. Bağımsız bir iklim tipinin kalıpları içerisinde değerlendirilmesi imkânsızdır. Yalova iklimi bazı dönemlerde karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. Yalova bölgesinde kuzeyden ve güneyden gelenlerle, sakin nitelikte olmak üzere üç tür hava akımı egemendir. Bunların dışında doğu ve batı rüzgârlarına bağlı hava tipleri de bulunmasına karşın, söz konusu yönlerden gelen kütleler, ilçe iklimini etkileyecek kadar önemli değildir.İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık 14,3 Co’dir. İlde deniz suyu sıcaklığı; en yüksek Ağustos ayında 22,9 Co, en düşük ise Şubat ayında 7,4 Co olmaktadır.

Mart ayı yağış miktarı 742,6 kg/m2’dir. Yıllık yağış ortalama çevre illerden İstanbul’da 673,4 kg/m2, Bursa’da 729,28 kg/m2 ve Kocaeli’nde 784,6 kg/m2’dir. En yağışlı geçen aylar; Aralık ve Ocak aylarıdır. En az yağışsız olarak geçen ay ise Temmuz ayıdır. Uzun dönem meteorolojik verilere göre, yağışlı gün sayısı 135’tir. Yalova’da ortalama rüzgar hızı 1.82 m/sn. olup, hızlı esen rüzgar ise kuzeybatıdır.