Zehirli Trakonya Balığı Amatör Balıkçıyı Hastanelik Etti Zehirli Trakonya Balığı Amatör Balıkçıyı Hastanelik Etti

Enerji Kentleri Birliği 2024 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Ankara Bilkent Otel ve Kongre Merkezi’nde birliğe üye belediyelerin başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan da katıldılar. Toplantıda birliğin başkanlık seçimi de gerçekleştirildi. Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın da oy kullandığı seçimde Enerji Kentleri Birliği başkanlığına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oy çokluğu ile seçildi.
Yalova Ankara Enerji Kentler Birligi Armutlu Termal Belediye Baskan (2)Seçimin sonrasında Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar ve Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji Kentleri Birliği başkanlığına seçilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i kutladılar.
Toplantının son derece önemli gündem maddeleri ile toplantısını gerçekleştirdiğini ifade eden Termal Belediye Başkanı H. Sinan Acar, “Nüfus artışı ve sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte enerji ihtiyacımız da her geçen gün artmaktadır. Bu durum, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı da beraberinde getirmektedir. Fakat fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması ve çevreye olan olumsuz etkileri, alternatif enerji arayışlarını tetiklemektedir. İşte tam da bu noktada, yenilenebilir enerji devreye girmektedir. Güneş, rüzgar, su, biyokütle, dalga ve jeotermal gibi kaynaklardan elde edilen yenilenebilir enerji, hem çevre dostu hem de sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Dünyada yenilenebilir enerjiye olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Nitekim yenilenebilir kaynaklar, toplam kurulu güçte yüzde 55'lik bir paya sahip durumdadır. Ülkemizde de bu oran yerli kaynaklar ile birlikte yüzde 67'lere ulaşmıştır. Bu durum, dışa bağımlılığımızı azaltma ve istihdam yaratma açısından oldukça önemlidir. Yenilenebilir enerji, ülkemizin enerji güvenliğini sağlamada ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji yatırımlarına ve teşviklere daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.” dedi.

Yalova Ankara Enerji Kentler Birligi Armutlu Termal Belediye Baskan (3)

Kaynak: Haber Bülten