Hasan Soygüzel’in başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kasım ayı olağan oturumlarını görüşmeye devam ediyor. Gündem maddeleri arasında yer alan; İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan Mecidiye Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Haritası teknik olarak yetersiz kaldığından, köy yerleşik sınır haritasının günümüz ölçüm standartlarına uyum sağlaması için sayısallaştırılması konusu görüşüldü.

Mecidiye, günümüz ölçüm standartlarına uygun hale getirilecek

Armutlu Kaymakamı Zeytinleri İnceledi Armutlu Kaymakamı Zeytinleri İnceledi

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Necat Akın tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Oktay Atik, köy yerleşik alanlarının sayısallaştırılması işleminin önemli bir çalışma olduğuna değinerek çalışmalar yapılırken yolların açık kalmasını sağlayarak, vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verecek düzenlemelerden kaçınılması hususunda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İl Özel İdaresi teknik elemanlarından Harita Mühendisi İrem Önder tarafından köylerin, köy yerleşik alan sınırlarının sayısallaştırılması ile ilgili meclise detaylı bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl İdare Kurulu’nun 07.07.1994 tarihli ve 314 sayılı kararı ile onaylanan, ancak teknik olarak yetersiz kalan Mecidiye Köyü Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Sınır Haritası’nın günümüz ölçüm standartlarına uyumlu hale getirilmesi için sayısallaştırılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddesinde ise; İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Fıstıklı köyü imar planının; Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Teklif hakkında sağlıklı bir kararın alınabilmesi için konunun idari, teknik ve mevzuat yönleriyle detaylı bir şekilde irdelenerek vatandaşların mağduriyetine neden olabilecek ve planın temel ilke ve hedeflerine aykırılık teşkil edecek herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması ve sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

yalova-il-özel-idare-gündem-fıstıklı-mecidiye-koy- (3)yalova-il-özel-idare-gündem-fıstıklı-mecidiye-koy- (2)