Bu hafta sizlere küresel ısınma hakkında bir şeyler yazma ihtiyacı hissettim. Son zamanlarda küresel ısınma giderek daha çok sağlık hizmetleri ve sektörel harcamaları tetikleyeceği öngörülmektedir.

  Doğal ve sağlıklı eko sistemler insanlara hayatlarını sürdürebilmek için yaşamsal destekler sunar. İçti-ğimiz su, yediğimiz gıda ve soluduğumuz hava birçok temel gereksinimler yalnızca insan destekli üre-tilmez. Bir çok canlıya ve dengeli bir döngüye ihtiyaç vardır.

  Eko sistem bozulduğu zaman ; bitkiler, hayvanlar ve biz insanlar olumsuz etkileniriz. İnsan sağlığı da giderek bozulmaya başlar.

 ‘’İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi’’ isimli rapora göre 2050 yılına kadar dünya çapında fazladan 14.5 milyon insanın ölümüne ve 12.5 trilyonluk ekonomik kayba neden olma-sı beklenmektedir.Aynı zamanda sağlık krizine neden olur ki;sağlık harcamaları sürekli artan bir ivme yakalar.

  İklim değişikliğinin önümüzdeki 20 yılda sağlık koşullarını  yeniden dizayn edeceği bir gerçektir.İklim kaynaklı altı ana kategori mevcut.Bunlar sırasıyla ;sel,kuraklık,sıcak hava dalgaları,tropik fırtınalar,sön-dürülemeyen yangınlar ve yükselen deniz seviyeleri  .

  Ülkemize baktığımızda son yıllarda aşırı yağışla gelen sel felaketleri hemen göze çarpıyor.Geçtiğimiz hafta Artvin ‘de meydana gelen sel can ve mal kaybına neden olduğu gibi geride yoğun bir çamur tabakası bırakmıştır.Bu da bizim tropikal iklim kuşağına girdiğimizin bir göstergesi.Akdeniz bölgemizde yükselen hortum ve fırtına hep bizlere iklimin değiştiğinin işareti.

  Maalesef bu gerçekleri hep beraber ülkece yaşıyoruz.Doğayla barışık olmayışımızın sonuçları.Seller bile başlı başına dünyada ölümler açısından en büyük akut riskler oluşturuyor.Hatta 2050 yılına kadar 8.5 milyon insanın ölümüne yol açması bekleniyor.

  Küresel ısınma değişen iklim;bir çok hastalık türünü etkileyeceği ,2050 yılına kadar 500 milyon kişinin daha vektör kaynaklı hastalıklara maruz kalma riskiyle karşı karşıya olacağı anlaşılmaktadır.

  Bu konuda geç kalmamak için devletten özel sektöre kadar herkese büyük görevler düşmektedir.Bir vatandaş olarakta sorumluluklarımız var.

  Daha güzel yaşanır bir dünya için birlik olmak dileğiyle sağlıcakla kalın…