GÜNAYDIN Değerli Okurlar,

Türkler, tarih boyunca, pek çok bölgede çeşitli devletler kurmuşlar; bunların önemli bir kısmı İslâm dininden önce varlıklarını ve egemenliklerini sürdürmüşlerdi.

İslâm dinini tebliğ eden Hazreti Muhammed, M.S. 632’ de Suudi Arabistan’ da Medine’ de vefat etmişti.

İslâm dinin tebliğinden ve bazı uluslar tarafından benimsenmesinden önce Türkler, çeşitli din ve inanç sistemlerine sahipti.

Türk Tarihi ve kültürü arkeolojik bulgular ve kaya resimleriyle M.Ö. 10.000'lere kadar gider.

İslam Tarihi ise; 1500 seneyi geçmez.

"Türklük Müslümanlıkla var olmuştur." demek en başta; tarih ve sosyoloji bilmemektir.

Yani Türklük, Müslümanlıktan önce de vardı.

Şimdi, M.Ö. yıllarından bu yana gelen Türk kökenli devlet ve milletlere “Onlar Müslüman olmadıkları için Türk değildirler” diyebilir miyiz?

Yalova’ da YAFEM tarafından düzenlenen ve Türk Dünyası’ ndaki kardeş ve akraba toplulukları arasında kültür bağları oluşturmak ve geliştirmek amacıyla, her sene, Türk Boyları Kültür Festivali yapılıyor. Kabardey, Karaçay- Çerkez, Kuzey Osetya- VladiKavkaz, Astrahan, Saha- Yakut, Çeçenistan, Dağıstan, Gagavuz Yeri ve Doğu Türkistan gibi Türk Dünyası’ nın çeşitli ülke ve bölgelerinden gelen folklor ekipleri, kendi bölgelerinin müzik ve halk oyunlarından örnekler sergiliyorlar. Bu gelen konuklar içinde Müslüman olmayanlar da var.

Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız var. Türk tarihinin derinliğini gösterdikleri için bu Türk topluluk veya devletleriyle övünüyoruz. Şimdi bunlardan bazılarını kısaca hatırlayalım:

Büyük Hun İmparatorluğu ( M.Ö. 220- M.S. 216): Gök Tengri inancındaydılar.

Batı Hun İmparatorluğu ( M.S. 48- M.S. 216): Gök Tengri inancındaydılar.

Avrupa Hun İmparatorluğu ( M.S. 375- 469): Gök Tengri inancındaydılar.

Ah Hun İmparatorluğu ( M.S. 420- M.S. 552): Gök Tengri inancındaydılar.

Göktürk Kaanlığı ( M.S. 552- M.S. 745): Gök Tengri inancındaydılar.

Avar Kağanlığı( M.S. 565-M.S. 835): Başlangıçta Şamanizm ve Animizm, 796’ dan sonra Hristiyanlık.

Hazar Kağanlığı ( M.S. 651-M.S.983): Din olarak Musevi ve Tengricilik inancındaydılar.

Türkler, ilk defa 751’ deki Talas Irmağı kenarında gerçekleşen savaşla birlikte, Müslümanlığı benimsemeye başladılar. (Bu konuyu ayrıntılı yazmak için karar veriyor ama her seferinde vaz geçiyorum. Konuya ilgi duyanların doğru kaynaklardan okuyup incelemelerinde yarar olduğunu düşünüyorum.)

İlk Müslüman Türk devletlerinden biri de Karahanlılar ( 840- 1212 ) oldu.

Kısacası bu tarihten önce Türk dünyasında Müslümanlık yoktu, ama Türkler vardı.

Din üzerinden Türklük okuması ve tarifi yapmak Türk Kültür ve varlığını yok saymaktır.

Alman Ord. Prof. Fritz Neumark diyor ki: “ Türkler pek farkında değiller ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadırlar: Tarihten Türkler çıkarılırsa, ortada tarih diye bir şey kalmaz.”

Bugünkü yazımızı Prof. Dr. Halil İnalcık’ ın sözleriyle noktalayalım:

“ Türklerin övünülecek bir tarihleri vardır. Ancak tarih bilirseniz o zaman ‘ Ne Mutlu Türk’ üm Diyene’ sözünün bir anlamı olur.”

(NOT: Yazmadan geçemeyeceğim; Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin tek bayrağı vardır, o da ay yıldızlı al bayraktır!)

Sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.

Konu hakkındaki görüşlerimi sık sık açıklamaya devam edeceğim.