Bu hafta sizlere sanat ve sanatçı hakkında bir şeyler yazmak istedim.Son zamanlarda bizlerden uzak bir kavram olmaya doğruda gitse de  sanat olmazsa olmazımız.
    Sanat deyince öncelikle aklıma düşünce,duruş ve varoluş kavramlarını çağrıştırıyor.İnsanoğlu dünyada var olduğu sürece hep bir arayış ve kendini ifade etme sürecine girmiştir.
  Daha ilk çağlarda mağara duvarlarına yapılan resimler,av malzemelerini çok yönlü kullanmak için bir yapıya dönüştürme çalışmaları,bir sanat arayışlarının bir ip ucu desek yanlış olmaz.
   Amaç doğaya hakim olma,uzun bir yaşam standardını yakalama,kendin olabilme çağrışımları bunun izdüşümleri.
  Sanata başka bir pencereden baktığımızda bir yaşama yoludur.Her insanın yaşamı onu kendine götüren bir yoldur,bir yol denemesidir.Bu yol taslağında hepimiz aynı derinliklerden çıkıp geliriz.Gel diğimiz an sorgulama bizi bize götürmeye başlamıştır.Demezler mi atalarımız önce aynaya kendine bak;kendini geliştir ve yont nerdeyiz nereye doğru yol alıyoruz.Neler yapabiliriz kendimiz ve doğa için…
   Düşünün bir seramik sanatçısına elindeki malzemeye ruhunu katarak bir eser ortaya koyduğunu; artık eser onun olmaktan çıkmış topluma mal olmuştur.Duyarsanız falan sanatçının eseri falanca yerde sergileniyor diye.Bakarsınız esere kendinden birşeyler vermiştir.Onun dünyasına dokunur nasıl beslendiğni ve nasıl bu noktaya gelebildiğini anlamaya  onu tanımaya çalışırsınız.
   Sanat bir yandan geçmişten gelen değerlere bir şeyler katarak yeni bir şeyler üretme çabasıdır.O zaman ortaya bir sanat hattı çıkar.Geçmişten beslenerek geleceğe yön verme başlar.Nasıl insanlar mutlu ve huzurlu yaşarlar.Sanat bunun neresinde diye bizde sorgulamaya ve kendimizi geliştirmeye başlarız.Dönüşümde sanatı sonsuz besler.
  Kısa bir kelime gibi gözükse de sanat hep bir bedel ödenerek bugünlere gelmiştir.Sanat bir sorgula ma aracıdır.14. yüzyılda yaşamış Şeyh Bedrettin o zamanki Osmanlı siyasetini sorgulamış.Yanlış giden bir şeylerin olduğunu anlayınca ;yaşamı yeniden şekillenmiştir.Osmanlı’nın fetret döneminde dağıl ma  sürecine giren devleti kurtarma isteği onu idamdan kurtaramamış.Tamamen üzerindeki kıyafetler çıkartılarak yaşamına son verilmiştir.Tarihte bunu örneklerini görmek mümkün.
 Ney ustası Neyzen Tevfik ney denilen aletine üflerken varlığını onunla bütünleştirmiş,hiçbir makamı istemeden bu dünyadan göçüp gitmiştir.Ama söylediği sözler hep aklımızda yer edinmiştir.İnsan ömrü sınırlı olsada ortaya konan eserler bir yaşam boyunca bizimle yaşamaya devam etmektedir.
   Yazımı burada noktalarken herkese sanat dolu günler dilerim.Sağlıcakla kalın …