Yalova Belediye Meclisi Mayıs ayı gündem maddeleri belirlendi. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 15:00’te RDKM Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ’un başkanlığında toplanacak. Meclisin gündemi ise şöyle; “Açılış ve yoklama, bir önceki meclis toplantısına ait kararların okunması. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün talebi ile; "Cankurtaran Bakımevi” ile ilgili imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi ile; Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1071 ada, 3 parseldeki çekine mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. Yalova Kafkas Kültür Derneği'nin talebi ile; Adnan Menderes Mahallesi, 1301 ada, 5 parselde yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili plan değişikliği yapılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. Samanlı Köyü İmar Planı Revizyonuna yapılan 7 adet itirazın görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi. 2010-2016 yılları arasındaki dönem için Safranyolu Doğuşspor Kulübü Demeği adına ecrimisil tahakkuk ettirildiği, derneğin kamu yararına faaliyette bulunduğuna ve söz konusu sahanın Belediyemiz tarafından yapılmış olması nedenlerinden ötürü Safranyolu Doğuşspor Kulübü Derneği adına ecrimisil tahakkuk ve tahsiline yönelik işlemlerin 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Belediyemizinde müteselsil olarak sorumlu tutulduğu belirtilerek 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanuna göre hazırlanan ödeme tablosunda belirtilen gecikme faizi dahil tutan olan 557.450,87 TL'nin müteselsil sorumluluk gereği ödenmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Kirazlı ada 114, parsel I sayılı 5508,52 m2 (arsa) taşınmaz malın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin e fıkrası "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine karar vermek” gereğince ihale edilerek Belediyemizce satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tekliflerinin görüşülmesi. Trafik Düzenleme Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. II. Ek bütçe yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. Belediyemiz 2022 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi. Dilek ve Temenniler. Kapanış.”

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

meclis (2)

Editör: Rümeysa Şahin