Sevgili okurlarım hani deriz ya doğru ol, yüce Allah bu konuda biz kullarına Ahkaf suresi ayetler 13-14’te mealen şöyle emretmektedir, “Doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma gibi anlamlara gelen istikamet, kişinin her türlü aşırılıktan sakınarak doğruluk üzere bulunması, dini ve ahlaki hükümlere uygun hayat sürmesi, Allah’a itaat edip Hz. Muhammed’in sünnetine uyması, doğru, dürüst ve adaletli davranmasıdır.”

Sevgili okurlarım istikamet; söz, düşünce ve davranışlarımızın karar, istikrar boyutunu ifade eden ve bir müminin hayat serüveni içinde en hassas çizgisini ortaya koyan bir kavramdır.

Sevgili kardeşlerim istikamet, kuran ve sünnet ilkeleri ile yaşanan bir hayatın adıdır. İstikamet, insanın bütün hükümlülüklerine riayet etmesi, yeme, içme, giyinme ve her türlü dini, dünyevi konuda itidal çizgisini takip etmesidir.

Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerde, onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır.

Sevgili okurlarım iman ve amel dinin iki direğidir. Amin.