Çalışma Ödenekleri Dijital Ortamda

Yalova Çalışma ve İş-Kur İl Müdürü Erhan Dede, kısa çalışma ödenekleri başvurularının 23.03.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlandığını duyurdu.

Çalışma Ödenekleri Dijital Ortamda

İş-Kur Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları dijital ortamdan alınacak. Yalova Çalışma ve İşkur İl Müdürü Erhan Dede, kısa çalışma ödenekleri başvurularının 23.03.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlandığını duyurdu. Dede; Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyuruların yapıldığını bildirdi. Başvuru işlemleri için salgının olası etkilerini en aza indirmek ve güvenliğimiz adına interaktif ve online yapılacağının zorunlu ve gerekli olduğu hususunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Kısa Çalışma Kapsamında; gerekli prim ödeme şartlarını sağlayan- İşçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödemeleri yapılacaktır. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Başvurular işverenlerce yapılacak olup işçiler herhangi bir başvuruda bulunmayacaktır.

Kısa Çalışma Başvurusu Nasıl Yapılır

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte www.iskur.gov.tr web adresinde bulunan Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste hazırlanarak kisacalisma.yalova@iskur.gov.tr mail adresine gönderilecek. Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Bakanlık müfettişleri inceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır. Faaliyeti Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından durdurulmayan ancak İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetini durdurma kararı alan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak aşağıda belirtilen belgeler gerekli olacaktır.)

İşverenin Kısa Çalışma Talebine ilişkin gerekçeli beyanı, Ücret Bordroları, İşçi Ücretlerinin ve bununla ilgili sigorta primi ve vergi kesintilerinin ödendiğini gösteren kayıtlar,  Kısa Çalışma Uygulanan/Talep edilen döneme ait çalışma sürelerini gösteren ve işçi imzalarını içeren belgeler (puantaj kayıtları, işçi takibinin yapıldığı elektronik dökümler vb.), Cari yıl ve bir önceki yıla ait; geçici gelir beyannameleri ile tasdikli mali tabloların kayıtları, üretimde meydana gelen artış ve azalış miktarlarını gösteren belgeler veya aynı döneme ait söz konusu bilgileri içerir nitelikte düzenlenmiş tasdikli bir mali analiz raporu, Alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler,

Varsa faaliyetin kısmen ya da tamamen durduğuna ilişkin belgeler, Varsa işyerindeki toplu iş sözleşmesi tarafı sendika ile kısa çalışma uygulanmasına ilişkin düzenlenmiş protokol, Varsa yangın, deprem, sel, su baskını, salgın hastalıklar gibi mücbir sebeplerin varlığını gösteren belgeler, Varsa konuya ilişkin diğer belgeler. Daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir, ALO 170 bilgi danışma hattımızı arayabilirsiniz.

YORUM EKLE

banner137

banner138