Hafriyat alanı için potansiyel sahalar belirlendi

Yalova Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hafriyat döküm alanı ile ilgili yer sıkıntısını çözmek amacıyla komisyon kurarak, potansiyel sahaları belirledi.

Hafriyat alanı için potansiyel sahalar belirlendi
Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr.Osman Ulukaya, Yalova’da sık sık dile getirilen hafriyat döküm alanı sıkıntısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Yalova sınırları içinde kurumların katılımıyla depolama sahası belirlenmesi için komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının ülke genelinde olduğu gibi Yalova’da da en önemli çevre konularının başında geldiğini belirten İl Müdürü Ulukaya,  “18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlara görev ve sorumluluklar belirlemiştir.İlgili Yönetmelik gereği, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurulmasını sağlamak ve işletmek/işlettirmek, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemek, İl Belediye ve mücavir alanı sınırları içerisinde il ve ilçe belediyeleri, Mücavir alan dışında ise İl Özel İdarelerinin görev ve sorumluluğundadır” diyerek yönetmelikle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Yalova’da Altınova ilçe sınırları içerisinde izinli 2 adet hafriyat toprağı döküm sahası bulunduğunu belirten Ulukaya, Yalova merkezde ise henüz inşaat yıkıntı atıkları ile ilgili izinli bir alan bulunmadığını belirtti.

Altınova’daki depolama sahası için çalışmaların son aşamaya geldiğini vurgulayan İl Müdürü Ulukaya, “Komisyonun çalışmaları ile tespit edilen Altınova İlçesi Karadere Mevkiindeki terkedilmiş taş ocağı için, İl Müdürlüğümüz ve Altınova Belediye Başkanlığının yoğun uğraşıları sonucunda 3.sınıf depolama sahası için izin süreci tamamlanma aşamasına gelmiştir. Alanın uygunluğu ile ilgili Mahalli Çevre Kurul Kararı alınmış ve Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Bakanlığımızca da alana ait mali fizibilite raporu uygun bulunmuş olup, ön tahsis işlemleri için Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Ayrıca İlgili Çevre Mevzuatı kapsamında yer alan atıkların, oluşumundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak yerel yönetimlerimizin sorumluluğunda olup bununla birlikte Valiliğimizce(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli denetimler de ayrıca yapılmakta ve kaçak döküm yaptığı tespit edilenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari yaptırımlar uygulanmaktadır “ açıklamasında bulundu.
YORUM EKLE

banner137

banner138