Kent Konseyi’nden Yalova için 81 çözüm önerisi

Yalova Kent Konseyi “Kentsel sorunlar ve çözüm önerileri” raporunu Yalova Belediye Meclisi’nde yapılan toplantı ile genel kurul üyelerine sundu.

Kent Konseyi’nden Yalova için 81 çözüm önerisi
13 ana konu başlığı altında 81 önerinin dile getirildiği Kent Konseyi toplantısında dile getirilen çözüm önerileri raporunun Mayıs ayında yapılacak Yalova Belediye Meclisi oturumlarına yetiştirilmesini isteyen Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, “Konseyin önceki önerilerinin %70’ini belediye olarak ele almışız. Bu raporun da değerlendirerek bir an önce uygulamaya geçirilmesi için belediye meclisinin önüne getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Koçal, “Çıkar gruplarının değil sivil toplumun sesi öne çıkmalı”

Konseyde ilk konuşmayı yapan Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal ise kentlerde çıkar gruplarının değil, sivil toplumun sesinin öne çıkması ve sivil katılımcılığın artması gerektiğini dile getirerek, Kent Konseyi’ne bu anlamda önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Koçal, “Ulaşım meselesinde de Kent Konseyi’nin sunduğu raporlar çerçevesinde uygulamaya geçtik. Çok temel bir karar alarak ulaşımda araçların değil, insanın ulaşımına öncelik verecek çözümleri hayata geçirmeyi hedefledik. Bunda biz dik duruyoruz ama halkın katkısı da önemli. Dolayısıyla halkın sesini duyurmada sivil insiyatif olarak aktif rol oynayan Kent Konseyi’ne de kamuoyu oluşturma anlamında önemli görevler düşmekte” diye konuştu.

Coşkun, “Sivil toplum Türkiye’de istenilen etkinlikte değil”

AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun da, Kent Konseylerinin biraz daha ayakları üzerinde durur hale gelmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, “Bu konuda TBMM’de yasal değişiklikler yapılması gündeme gelebilir. Bununla ilgili Kent Konseyimizin yapacağı bir çalışma olursa biz de bunun takipçisi oluruz” dedi. Coşkun, sivil toplum çalışmalarının tüm dünyada çok önemli hale geldiğini ancak Türkiye’de devletçilikten gelen bir anlayışla halen pek çok şeyin devletten beklenir durumda olduğunu kaydederek, “Sivil toplumun sadece karşı çıkmak anlamında değil, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum saygımız sonsuz, ama kentsel fayda konusunda talep oluşturma yönünde de sivil baskı kurmak mantığında etkinliğinin artırılması lazım” dedi. Coşkun, “Bunu mutlaka öncelikli kılmak durumundayız” diye konuştu.

Kent Konseyi çözüm önerilerini genel kurula sundu

Kent Konseyi Genel Sekreteri Hasan Soygüzel’in sunduğu “Kentsel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunda yükseköğretim, kentsel dönüşüm, eğitim, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, sağlık, kentsel çevrenin korunması, kültür-sanat, afetlerden korunma, kent içi ulaşım- trafik, kadınlara yönelik hizmetler, engellilere yönelik hizmetler, gençlere yönelik hizmetler, kurumlar arası iletişim ve işbirliği, kent güvenliği ve sağlığı konu başlıklarıyla ilgili toplam 81 öneri sunuldu.

Rapordan konu başlıkları

Konseyin raporunda yükseköğretim konu başlığında, üniversitede meslek eğitimine ağırlık verilmesi, merkez kampus inşaatına bir an önce başlanması, üniversitenin polimer, enerji, ulaşım sistemleri mühendislikleri gibi sektörel ihtiyaçları kapsayan bölümlerinin çoğalmasının sağlanması önerilerinin yanı sıra, rektörlük binası ve diğer bazı binaların yapımı konusunda taahhütte bulunan şirketlerin bir an önce inşaatlarla ilgili çalışmalarına başlamalarının sağlanması dile getirildi.  Soygüzel, eğitim konu başlığı altında ise Yalova’da bir vakıf üniversitesi kurulması için gerekli girişimlerin de başlatılmasının önerildiğini kaydetti. Kentsel Dönüşüm konusunda yakın zamanda çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun çerçevesinde ilimizde yapılması gereken tespit ve planlama çalışmalarının ivedilikle başlanması, kentsel dönüşümün şehrin bütünlüğü, doğal zenginliği ve yerel özellikleri korunarak yapılması gerektiği vurgulandı. Raporda, deprem bölgesindeki Yalova’da kat yüksekliklerinin düşük tutulması gerektiği belirtildi.

“Tarımsal araziler şehirleşmeden korunmalı”

Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi başlığında, Yalova’nın bölgenin gıda ihtiyacının sağlanmasına yönelik lojistik hizmetlerinin merkezi haline gelmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği, şehirleşmenin tehdit ettiği tarımsal arazilerin korunmasına, tarım ekonomisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması önerisi öne çıkıyor. Organik tarım öneriliyor, karbon elyaf yan ve türev sektörlerinin kurularak geliştirilmesinin teşvik edilmesi önerildi. Yalova’nın geleceğinin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalarla kontrol altına alınması, kentin ‘marka kent’ olması için çalışmalar yapılması da öneriler arasında yer aldı.

“Çevresel risk taşıyan sanayiye izin verilmemeli”

Sağlık alanında yeni branş hastanelerinin (onkoloji, kadın doğum ve çocuk hastalıkları) yapılmasına yönelik çalışma başlatılarak bu alanda faaliyet yürüten sektördeki büyük yatırımcıların teşvik edilmesi, sağlık tesislerinin yatak kapasitesinin artırılması önerildi.  Kentsel Çevrenin Korunması başlığı altında, Çevresel risk taşıyan sanayi yatırımlarına izin verilmemesi; mevcut yatırımların etkin bir şekilde denetlenmesi ve kamuoyunun denetim sonuçları hakkında periyodik olarak bilgilendirilmesinin sağlanması önerildi.

“Müzeler bir an önce hizmete girmeli”

Soygüzel, Kültür Sanat başlığında, “Kent Müzesi, Kâğıt Müzesi, Şairler Müzesi, Çocuk Tiyatrosu gibi kültür ve sanat yatırımlarının bir önce tamamlanarak; halkımızın hizmetine sunulması sağlanmalıdır. Yalova Üniversitesi bünyesindeki Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin zaman kaybetmeden eğitim-öğretime başlaması sağlanmalıdır” dedi. Afetlerden Korunma başlığında depremsellik konusunda riskli olduğu tespit edilen çeşitli derecelerdeki hasarlı yapılara ilişkin iş ve işlemlerin en kısa zamanda sonuçlandırılması önerisi yapıldı.

Organik ulaşıma tam destek

Kent İçi Ulaşım ve Trafik başlığında, “Yalova Belediyesi Trafik Master Planı çerçevesindeki düzenlemeler en kısa zamanda eksiksiz olarak hayata geçirilmeli; özellikle kaldırıma araç park edilmesi olmak üzere hâlihazırdaki trafik düzenlemelerine aykırı hareket edenler hakkında gereken idari işlemler kararlılıkla uygulanmalıdır” deniliyor. Bisiklet kullanımının artırılması için yapılan çalışmaların desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Raporda, kadınlara, engellilere, gençlere yönelik hizmetlerin artırılması ve geliştirilmesi gerektiği de vurgulandı. Kurumlar arası işbirliği başlığında, STK’ların yerel yönetimlerle işbirliğinin artırılması ve bir ortak akıl platformu oluşturulması öneriliyor.  Kent Güvenliği ve Sağlığı başlığında özellikle baz istasyonlarının kentin belirli bölgesinde bir araya toplanması için çalışmalar yapılması önerildi.

YORUM EKLE

banner137

banner138