Yalova’nın afet riskli alanları masaya yatırılacak

1. Derece Deprem Kuşağı'ndaki Yalova’da, depreme dayanıksız binaların dönüşümü, dönüşüm ve transfer alanlarının belirlenmesi için Vali Esengül Civelek başkanlığında ardı arda iki toplantı yapılacak.

Yalova’nın afet riskli alanları masaya yatırılacak
5 Eylül Çarşamba günü sabah 9.30’da Valilik Toplantı Salonu’unda Yalova Valisi Esengül Civelek’in başkanlığında, ildeki tüm belediye başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Atilla Akoğuz ve İl Genel Meclisi Başkanı Ali Rıza Alkış’ın katılımıyla, ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Bilgilendirme Toplantısı’ yapılacak.

Ertesi gün sabah 9.30’da ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sekreteryasında oluşturulacak ve teknik detayların ele alınacağı Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı yine Yalova Valiliği’nde gerçekleştirilecek.

“Türkiye’nin kentsel dönüşüm vizyonu için önemli”

Vali Civelek’in Çevre Müdürlüğü’nün talebi üzerine verdiği resmi ‘olur’ yazısında, ilgili kanun hükümleri kapsamında ‘depreme dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına plan, proje ve eklerine aykırı yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini yaptırmak ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak’, ‘dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti ile arsa ve arazi düzenleme ve değerlendirme iş ve işlerinin yapılmasını sağlamak’ konularında,

Türkiye için kentsel dönüşümleri gerçekleştirmek bakanlığımızın önümüzdeki dönem vizyonu içinde yer alan en önemli konulardan biri olduğunu vurgulandı.

Koordinasyon Kurulu da toplanacak

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 644 sayılı KHK ile verilen depreme dayanıksız yapılar ve bunların bulunduğu alanların dönüşümü projelerini ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak görevi kapsamında, ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama alanlarını teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasların belirlenmesi olarak tanımlanıyor. Bu kapsamda can ve mal kayıpları yaşamadan gerekli tedbirlerin zamanında alınması, afet riskli alanlar ile riskli binalarda tespitlerin yapılarak dönüşüm proje çalışmalarının başlatılması gerektiği vurgulanıyor. Çalışmalarla, ilimizin olası afetlere hazırlanmasını temin etmek, şehrimizin modernleştirilmesi ve insan hayatını tehdit eden risklerden arındırılarak yaşanabilir güvenli kent niteliği kazandırılması hedefleniyor. 

YORUM EKLE

banner137

banner138