Adli Yıl, Yalova Barosunda Kutlandı

Yalova Barosu 2021-2022 adli yılını baronun teras katında düzenlediği kokteyl ile kutladı.

Adli Yıl, Yalova Barosunda Kutlandı

Adli yıl kokteyline baroya kayıtlı avukatlar tam kadro katıldı. Yeni Adli Yılın ülkemize ve ulusumuza hayırlı olması temennisinde bulunan Yalova Barosu Yönetim Kurulu Adına Baro Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, “Bugün yine her “demokratik hukuk devletinde” olması gereken taleplerimizi dile getireceğiz.  Bunlar “hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı”, “savcı teminatı”, “hakim ve savcıların coğrafi teminatı” “etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız savunma” dır. Bunlar demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazlarıdır. Ama bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bu yüzden yargıya olan güven Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesindedir. Yargının yürütme ve yasama karşısında bağımsızlığını zedeleyecek, yargıya müdahale anlamına gelecek eylem ve söylemlerden kaçınılmalıdır. Bugün avukatların meslek alanları sürekli daraltılmaktadır. Adli Yargılamanın yerini adliye dışı alternatif çözümler almaktadır. Avukatlar üzerindeki baskılar, avukatlara yönelik saldırılar giderek artmaktadır. Avukatın hak ve yetkilerine, yaşamına ve vücut bütünlüğüne yapılan her saldırı bu ülkede yaşayan tüm insanların temel haklarına ve hukuk devletine yapılan bir saldırıdır. Avukatların sesi kesilirse vatandaşların nefesi kesilir. Bireylerin rahatlıkla avukata eriştiği, avukatın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katıldığı günlerin geleceğini biliyoruz. Bu günleri hep birlikte getireceğiz. Hukuk devleti ve insan hakları için direnen, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün güvencesi ve temsilcisi olan avukatlar intihara sürüklenmekte, katledilmektedir. Yıllardır izlenen bilinçli politikalarla hiçbir ekonomik ve mesleki sorununa ciddi ve kalıcı çözüm üretilmeyen avukatlar, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmekte, adliyelere, Avukatlık Kanunu’nun emredici ve tartışmasız düzenlemesine karşın, aranarak girebilmekte, müvekkillerine/müvekkil adaylarına ilişkin bilgi edinmekte, sorgu yapmakta bile çeşitli engellerle karşılaşmakta, adliyelere girdiklerinde de adalete erişememektedir.  Avukatlar “olağan şüpheli” değildir. Yargıyı var eden ve meşru kılan savunmadır, avukatlardır. Savunmasız yargı da olmaz, avukatsız adliye de olmaz! Çok ağır ve zorlu bir süreçten geçsek de, savunma can çekişse de, avukatlar tehlikede olsa da, yine ve yeniden vurgulamak isteriz ki, biz avukatlar, memleketimizde gerçek bir demokrasi, insan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devleti inşa edilmesi için, mesleğimizin onuru ve saygınlığı için, antidemokratik anlayış ve uygulamalara, hak ihlallerine, hukuka aykırılıklara, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, çevre katliamına, doğa talanına karşı mücadele etmekte ısrarcı ve kararlıyız. Adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan avukat, savcı, yargıç meslektaşlarımızın ve bütün adalet emekçilerimizin yeni adli yılı adil ve kutlu olsun. Egemenlerin Hukukunun değil, Hukukun egemen olduğu yeni bir adli yıl diliyorum.  Hak, hukuk, adalet diyerek hepinize saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE

banner138