31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere kısa bir zaman kala Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, askıya çıkan listelere adını yazdırmak ya da düzeltme yapılarak seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirmek isteyen vatandaşlara duyuruda bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sezgin Kuruyamaç şunları söyledi, “31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler genel seçimleri nedeniyle seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi işlemlerine esas olmak üzere muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat:08.00'dan başlayıp, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat:17.00'da askıdan indirilecek şekilde askıya çıkarılmıştır. Bu süre içerisinde askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için:

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) 31/3/2006 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.)

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.)

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanunun 36'ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce Nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

g) Oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe, astsubay ast çavuşluğa naspedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya Askerlik Şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

ğ) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz Ceza İnfaz Kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak sah verilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen, 7456 sayılı kanunun 15'inci maddesi ile 5275 sayılı ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna eklenen geçici 10'uncu madde ile kalan cezaları denetimli serbestliğe çevrilenler ile 5275 sayılı kanun kapsamında cezanın infazına başlanmadan veya ceza infaz edilmekte iken infazı ertelenen, durdurulan ya da geri bırakılan hükümlü (bunların kayıtları dondurulmaz, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

h) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408'inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

i) 4721 sayılı Kanun'un 497'nci maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471'inci maddesindeki; "özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

j) 4721 sayılı Kanun'un 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlardan, mahkemeden kesinleşme şerhli kısıtlılığın sona erme kararı alan, Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına başvurabilirler.”

Donanma, Yalova Belediyesi’nin Sosyal Tesisi Olacak Donanma, Yalova Belediyesi’nin Sosyal Tesisi Olacak

yalova-yerel-secim-merkez-ilce-secim-kurul-uyari (2)

Editör: Arda Yavuz