Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Veysel Acar tarafından Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine "Akran Zorbalığı" ile ilgili eğitim verildi. Acar verdiği eğitimde öğrencilere şunları aktardı: “Akran zorbalığı, avantajlı bir kişinin veya grubun, kendilerine oranla dezavantajlı bir bireye veya gruba sistematik bir şekilde baskı uygulaması olarak tanımlanabilir. Kişinin sahip olduğu bu avantaj fiziksel olarak güçlü olması veya sosyoekonomik düzeyinin daha iyi olması gibi geniş bir çerçevede düşünülebilir. Dezavantajlı grup içerisinde olan çocukların; fiziksel olarak daha güçsüz, sosyoekonomik düzeyinin daha altta olduğu görülmektedir. Ayrıca çocuklarda; konuşma bozukluklarının olması veya başka bir rahatsızlık olması da çocuğun dezavantajlı kategori içerisinde yer almasına neden olabilir. Zorba tutumlar ve akran zorbalığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Küçümseyici söylemler, dalga geçmeler, arkadan yapılan dedikodular, eşyalarına el koyma, kendisine yiyecek aldırma, ödevini yaptırma veya dışlama, görmezden gelme bunun son noktası fiziksel ya da cinsel saldırganlıktır. Bazen herkesin göreceği şekilde bazen de gizli yapılabilir. Kimi zaman yapılan zorbalık tehdit de içerebilirken, bu durum, yapan kişi tarafından herkese karşı değil belli kişilere karşı yapılır. Eğer mağdur tepki göstermez ve kimseye bu durumdan bahsetmezse zorbalığa maruz kalmaya devam edebilir. Bu durum başka çocukların da mağdura zorbalık yapma ihtimalini arttırabilir. Bu şekilde sürekli hale gelebileceği ve mağdurun ruhsal durumunu bozabileceği için zorbalığın önlenmesi oldukça önemlidir” şeklinde konuştu. Öğrenciler eğitim için Mehmet Veysel Acar'a ve katılımları için Stajyer Aleyna Acar ve Mihriban Aygün'e teşekkürlerini iletti.

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

Öğrencilere Akran Zorbalığı eğitimi verildi (1)