“Sera gazı geleceğimizi tehdit ediyor”

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin ulaştığı boyutların kaygı verici olduğunu dile getiren Faruk Tezcan, “%124 artış gösteren sera gazı salınımıyla Türkiye iklim değişikliğine sebep olmayı sürdürüyor” dedi.

“Sera gazı geleceğimizi tehdit ediyor”
Tema Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan, Tema’nın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan İklim Ağı’nın iklim değişikliğinin geri dönülmez noktaya gelmeden ortak çalışmalar yapmayı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele yerine sebebi olmaya devam ediyor…

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteryasına sunduğu raporda, Türkiye’nin sera gazı salımında yeni bir rekora imza attığına dikkat çeken Tezcan, “Türkiye’nin raporuna göre, 2011 yılında toplam sera gazı emisyonu 422,4 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak gerçekleşti ve Türkiye sera gazı salımlarında yeni bir rekora imza attı. 1990’a göre sera gazı salımlarını %124 oranında arttıran Türkiye, iklim değişikliği ile mücadele etmek yerine iklim değişikliğine sebep olmaya devam ediyor.

Kyoto Protokolü’ne Ek-1 üyesi olarak taraf olan Türkiye, “gelişmekte olan” ülke olmasından kaynaklanan “özel statüsü”nü mazeret göstererek sera gazı emisyonlarına yönelik herhangi bir azaltım hedefi belirlemedi.  Ek – 1 statüsündeki diğer ülkeler 2012 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990 seviyesinin en az % 5 altına çekme hedeflerini uygularken, 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin sera gazı emisyonları 1990 seviyesine göre % 124 oranında arttı” dedi.

Yenilenebilir enerji kullanımını arttırmalıyız…

Türkiye’nin 2011 yılı sera gazı salımlarının % 71’i enerji, % 13’ü endüstriyel işlemlerden kaynaklandığına dikkat çeken Tema Yalova İl Temsilcisi Faruk Tezcan,”Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte, güneş, rüzgâr, jeotermal gibi Türkiye’nin yüksek potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların hızla artırılması gerekirken, iklim değişikliğine, hava kirliliği ve sağlık sorunlarına sebep olan kömür kaynaklarına ve iklim değişikliğine uyumu imkânsız hale getiren İstanbul’a 3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi projelere yatırım yapılması gelecek için endişe verici.

2011 yılında Durban‘da yapılan Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı’nda devletler, ortalama sıcaklılardaki artışı 2 C0’nin altında tutmak için anlaşmışlardı. Bunun hayata geçebilmesi için yıllık kişi başı sera gazı salım miktarımız en fazla 2 ton olmalı. Bilim insanları, küresel ölçekte ortalama 4 ton olan kişi başına sera gazı salım 2 tona indirmediğimiz takdirde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için çok geç kalacağımızı belirtiyorlar. Ancak, 2011 yılı verilerine baktığımızda, Türkiye’de kişi başına sera gazı salım miktarının 5,7 tona ulaştığını görüyoruz.

Türkiye, bu konuda hemen harekete geçmezse, sera gazı azaltım hedefi koymuş ülkeleri kısa zamanda geçerek liste başı olabilir.  Türkiye iklim değişikliği konusunda, tarihsel sorumluluğu bulunmadığını belirterek, sera gazı azaltım hedefi belirlemiyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde iklim değişikliğinde tarihsel sorumluluğu en az olan “En Az Gelişmiş” 49 ülke bile sera gazı azaltım kararlarını açıkladılar. Bunun yanı sıra, G8 üyesi devletler, iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı salımlarını azaltmayı bir öncelik olarak belirlediklerini duyurdular. Hemen arkasından, Türkiye’nin “önce onlar harekete geçsin” dediği Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, iklim değişikliği ile mücadele için ortak bir çalışma grubu kurduklarını açıkladılar.

Tüm dünya ülkeleri, iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı azaltım hedefleri çerçevesinde harekete geçerken; Türkiye “bekle ve gör” politikası ile yalnızca iklim değişikliğini hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda küresel çözümün parçası olma fırsatını kaçırıyor.İklim değişikliğini durdurmak için Türkiye’nin tutarlı uyum politikalarının yanı sıra acilen mutlak sera gazı salım azaltım hedefi koyması, bu hedefi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedefleri ile destekleyerek bu alanlardaki yatırımları desteklemesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
YORUM EKLE

banner137

banner138