31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından üye yapısında büyük bir değişiklik yaşanan Yalova Belediye Meclisi’nin Olağan Toplantıları yapılmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 19 üye ile iktidar olduğu ve AK Parti’nin 13 üye ile muhalefet durumunda kaldığı Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 15:00’te gerçekleşecek. Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıya Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel başkanlık edecek ve meclise gündemine gelecek konular oylama yapılarak karara bağlanacak. 

Belediye Meclisi’nde Görüşülecek Konular; 

Milli Astronotumuz Yalova’ya Geliyor Milli Astronotumuz Yalova’ya Geliyor

1) İl Jandarma Komutanlığının talebi ile; Bağlarbaşı Mahallesi, 1298 ada, 7 parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

2) İl Özel İdaresinin talebi ile; Bahçelievler Mahallesi, 129 ada, 1 parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

3) 11.07.2023 tarih ve 282 sayılı Belediye Meclis Kararına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazırlanan plan inceleme raporunun görüşülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

4) Yalova Kalıp İmalatı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurucu ortağı olarak %6 ortaklık payı ile yer alan belediyemizin temsili için, hisse oranı nispetinde 1 asil ve 1 yedek üyenin belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

5) Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması amacıyla, Belediye Başkanını yetki verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

6) Dolu memur kadrolarda derece değişikliği yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi.

7) Belediye Meclisinin "Atatürk Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne verilmek üzere alınacak Teminat Mektubu için 1.180.000,00 TL'ye kadar Yalova Belediyesi kefaleti karşılığı gayri nakdi kredi kullanılması, kullanılacak kredilere müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunması, krediye ilişkin her türlü sözleşme ve evrakın imzalanması için Yalova Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklifi.

8) Yalova Sosyal Esenlik ,Sağlık Hizmetleri Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket sermayesinin 10.000.000,00 TL (On Milyon Türk Lirası) daha arttırılması ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün teklifi.

9) İller Bankası ile Belediye arasında imzalanmış olan 18.000.000 avro tutarındaki krediye ilave olarak ihale bedeli olan 25.964.222,76 Avronun kalan kısmı için 8.000.000 avro ilave kredi tahsis edilmesi ile ilgili işlemler için Belediye Başkanını yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

10) Belediyenin cari, kamu ödemeleri ve devam etmekte olan hizmetler ile yatırım ödemelerinin zamanında ve sistemli şekilde yerine getirilebilmesi için İller Bankası ya da İller Bankası teminat mektubu karşılığında kamu ve özel banklardan (faiz oranları göze alınacak) 104.000.000,00-. TL (yüzdörtmilyon) kredi kullanım amacıyla, Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

11) Belediyenin 2023 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

12) Plan ve Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesi.

13) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü teliflerinin görüşülmesi

14) Trafik Düzenleme Komisyonu kararlarının görüşülmesi.

15) İsim verilmesi ile ilgili tekliflerin görüşülmesi.

16) İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi.


 

Editör: Arda Yavuz