“24 koruyucu ailemizin yanında 35 çocuk bakım hizmeti alıyor”

Koruyucu Aile Hizmeti Modelini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova’da 24 koruyucu ailenin yanında 35 çocuğun bakım hizmeti aldığını söyledi.

“24 koruyucu ailemizin yanında 35 çocuk bakım hizmeti alıyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Koruyucu Aile Hizmeti Modeli ile ilgili bilgiler verdi. Müdür Laçin yaptığı açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülen Koruyucu Aile Hizmeti çerçevesinde, koruma ve bakım altında bulunan çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesini sağlayacak bir aile ortamı sağlanmaktadır” dedi.

Kimler Koruyucu Aile olabilir?

Müdür Laçin, Koruyucu Aile Hizmetlerini şöyle anlattı: “Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir. Koruyucu Aile Hizmetinde amaç; korunma ve bakım altında bulunan çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan dönemini örselenmeden geçirmesini ve normal hayatını devam ettirmesini sağlamaktır. Kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur. Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir; T.C. vatandaşı iseniz, sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız, 25-65 yaşları arasındaysanız, en az ilkokul mezunu iseniz, düzenli bir gelire sahipseniz, çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz koruyucu aile olabilirsiniz. Koruyucu Aile Hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Aile ve Sosyal İl Müdürlüğümüze bireysel olarak, e- devlet üzerinden ya da bakanlık web sayfası üzerinden başvuruda bulunabilirler. Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında, koruyucu ailelere, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere çocuk başına çocuğun varsa engellilik, yaş ve eğitim durumuna göre bakım, eğitim ve yetiştirilen harcamaları için değişkenlik gösteren miktarlarda ödeme yapılır. Çocukların sağlık harcamaları Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında karşılanır. Yaş ve eğitim durumlarına göre çocuklara aylık olarak harçlık ödemesi yapılır. Bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların ücretsiz kontenjanlardan yararlanma durumları değerlendirilir. Bu imkandan yararlanamayanların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderleri karşılanır. Reşit olup eğitimlerine devam eden çocukların korunma kararı uzatılarak ihtiyaçları karşılanmaya devam edilir.”

Yalova’da 24 koruyucu aile var

İl Müdürlüğü’nün Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında yürütmüş olduğu çalışmalardan bahseden Laçin, “Koruyucu Aile Hizmeti tanıtım çalışmaları kapsamında Koruyucu Aile Birimi tarafından 2022 yılında 15 kamu kurum ve kuruluş ziyaret edilmiştir. Yapılan tanıtım toplantılarında; Koruyucu Aile Hizmeti nedir?, ülkemizdeki Koruyucu Aile Hizmetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar, başvuru koşulları, Koruyucu Aile Hizmetine alınma- sürdürme ve sona erdirilme koşullarına ilişkin uygulamalar ve ilimizdeki Koruyucu Aile Hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır. Bu hizmet çerçevesinde, hali hazırda ilimizde 24 koruyucu ailemizin yanında 19’u kız 16’si erkek olmak üzere 35 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Bu ailelerden 10’u akraba modeli koruyucu ailedir. Yine ilimizde 3 yabancı uyruklu, 6 engelli çocuğumuzun bakımı da koruyucu aile yanında sağlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde 2 çocuğumuz koruyucu aile yanına yerleştirilmiş olup 3 çocuğumuzun koruyucu aileye yerleştirilme süreci devam etmektedir. Ailelerimiz ve çocuklarımız müdürlüğümüze bağlı Koruyucu Aile Birimi’nde görevli meslek elemanları tarafından mevzuat kapsamında düzenli aralıklarla izlenmektedir” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE