Yalova İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı üçüncü toplantısı Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. 2022 yılının ilk 6 ayında yapılan yatırımlarla ilgili bilgiyi Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı verdi. Yılın ilk 6 ayında toplamda 357,4 milyon TL yatırım yapıldığına değinen Atçı ise, ”Bilindiği üzere, 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile İl Koordinasyon Kurulları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanmaktadır. İlimizin 2022 yılına ait 2. dönem yatırımlarının değerlendirileceği 2022 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. İlimizde 2022 yılı 2. dönem sonu itibariyle; 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 36 adet biten, 55 adet devam eden, 12 adet başlanmamış ve 4 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 109 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 3,6 Milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2022 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 2,3 Milyar TL'dir. 2022 yılında projelere toplam olarak 611,8 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılında 2. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 357,4 Milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre X oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise s oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.” diye konuştu.

İLYAS Tanıtıldı

İl Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS) hakkında da bilgi veren Mehmet Bahattin Atçı, “Kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi maksadıyla, İl Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS) geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da illerdeki yatırımlar İLYAS üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın sisteme gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri, veri girişlerini eksiksiz ve zamanında yapmaları son derece önem arz etmektedir. Özellikle ilçe belediyelerimizin de konuya hassasiyeti kamu yatırımlarının takibi açısından çok önemlidir. Yatırımcı kuruluşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin her dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de üzerinde çalıştıkları projelerde titiz davranmaları, sorunların çözümünde gerekli hassasiyeti göstermeleri, ilimizin yatırım hizmetlerinin verimliliği açısından çok önemlidir. İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı 3. toplantısının ilimiz açısından verimli bir platform oluşturmasını, ilimiz ve Ülkemiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Toplantı bölge müdürleri ve kurum müdürleri tarafından yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verilmesi ile devam etti.